Gdzie powstanie Małopolskie Centrum Winiarstwa?
access_time 2019-08-02 06:33:00
W Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej omówiono koncepcję uruchomienia Małopolskiego Centrum Winiarstwa. Województwo małopolskie jest w gronie najbardziej rozwiniętych regionów winnych w Polsce z ponad setką winnic. Brakuje jednak obiektu, który połączyłby dotychczasowe winnice i byłby bodźcem do dynamicznego rozwoju winiarstwa w naszym regionie. Obiekt ten, działający przez cały rok, stanowiłby atrakcję turystyczną zdolną przyciągnąć duże grupy turystów.

- To optymalny moment na uruchomienie tego typu placówki. Mamy potencjał, który wciąż nie jest wykorzystany maksymalnie, ponieważ wiele osób łączy pracę z winiarstwem. Brakuje czasu na stworzenie kompleksowej oferty dla turystów. Stąd pomysł na Małopolskie Centrum Winiarstwa, czyli na miejsce między innymi koordynacji działań winiarzy – mówi Robert Beściak, prezes Zarządu Małopolskiego Stowarzyszenia Winiarzy, inicjatora przedsięwzięcia wspieranego również przez Tarnowską Organizację Turystyczną, na czele z jej prezesem Marcinem Pałachem.

Podobne Centra działają już z powodzeniem w województwie lubuskim (Lubuskie Centrum Winiarstwa) czy w województwie świętokrzyskim (Centrum Winiarstwa w Sandomierzu). To pierwsze spełnia funkcje reprezentacyjną, turystyczną, rekreacyjną, dydaktyczną i muzealną, ponadto stanowi bazę naukowo-dydaktyczną umożliwiającą kształcenie studentów na kierunku winiarskim oraz ośrodek doradztwa dla winiarzy. To drugie jest z założenia połączeniem winoteki, kawiarni oraz punktu edukacyjnego.

- Poprzez Małopolskie Centrum Winiarstwa chcemy reklamować winnice i ofertę enoturystyczną. Pokazać, że nie tylko mamy świetny mikroklimat, ale i kilkusetletnią tradycje w uprawie winorośli – dodaje Robert Beściak.  Podczas spotkania w Rzuchowej dyskutowano o potencjalnej lokalizacji Małopolskiego Centrum Winiarstwa. Ponieważ MCW ma zostać uruchomione niezwłocznie, rozmowy dotyczyły zarówno lokalizacji tymczasowej, jak i docelowego miejsca usytuowania obiektu. Propozycje tymczasowej siedziby obejmowały zarówno Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej, jak i również piwnice kamienicy na rynku w Tarnowie. Na właściwą docelową siedzibę wskazano miasto Tarnów, z rekomendacją terenu spichlerza przy Pałacu Sanguszków Gumniskach, co doskonale wpisuje się historycznie, jak i tematycznie w działalność Małopolskiego Centrum Winiarstwa.

- Lokalizacja placówki poza Krakowem pomoże w dywersyfikacji ruchu turystycznego w naszym województwie również w mniej popularne części Małopolski – zauważa Robert Beściak.
Obecny na spotkaniu wójt gminy Pleśna Józef Knapik przypomniał, że tylko na terenie gminy Pleśna funkcjonuje wiele winnic. – Świetnie się rozwijają, ich popularność rośnie. Cieszy, że winnice są aktywne, organizują różnego rodzaju wydarzenia. Starają się wyjść naprzeciw oczekiwaniom osób uprawiających enoturystykę – mówi wójt Józef Knapik.

W Rzuchowej poddano pod dyskusję możliwość uruchomienia MCW pod pieczą Województwa Małopolskiego, na podobnych zasadach, jak we wcześniejszej wymienionych województwach. Dodajmy, że w trakcie rozmowy zidentyfikowano trzy regiony winne – tarnowski, krakowski i region Jury.

Komentarze...