Będzie nowy most w Lubaszowej
access_time 2019-06-04 06:15:00
Starostwo Powiatowe w Tarnowie buduje kolejny most na terenie Powiatu Tarnowskiego. Tym razem rozebrana zostanie stara przeprawa mostowa w Lubaszowej (gmina Tuchów) i wybudowany zostanie nowy obiekt o długości 96,5 metra. Koszt inwestycji to prawie 5 mln zł.

Istniejący most nad Białą w Lubaszowej jest obiektem trójprzęsłowym i przestarzałym. Dlatego zapadła decyzja o rozebraniu starego mostu do przyczółków i na bazie istniejącej konstrukcji, wykonaniu nowych elementów. - Most będzie nowoczesny, szerszy i bezpieczniejszy - zapewnia Starosta Tarnowski Roman Łucarz. - Przebudowane będą odcinki drogi powiatowej w rejonie mostu, a także umocnione zostaną brzegi koryta rzeki.

Nowy most będzie o przeszło dwa metry dłuższy od obecnego. Szerokość jezdni wynosić będzie 6 m, a chodników 1,5 m. Zamontowane zostaną na krawędziach mostu barieroporęcze, jako elementy bezpieczeństwa ruchu. Zostanie wykonany nowy system odwodnienia mostu, składający się z wypustów żeliwnych, sączków, drenaży izolacji i kolektorów odprowadzających wody opadowe do projektowanej kanalizacji deszczowej poza obiektem. Zdaniem członka zarządu powiatu i radnego powiatowego z gminy Tuchów - Bogdana Płachno - ta inwestycja ważna jest m.in. z tego powodu, aby podczas wezbrań Białej droga na Siepietnicę nie była wyłączana z ruchu.

- Do tej pory często podczas powodzi most był nieprzejezdny. Teraz takie sytuacje nie powinny już mieć miejsca, bo podniesiona zostanie jego wysokość i wykonane zostaną inne prace, w celu udrożnienia przepływu wody w razie fali powodziowej - mówi Bogdan Płachno. - Gdy nie będzie dochodziło do spiętrzenia wody w okolicach mostu, to nie będzie też zalewane boisko piłkarskie klubu Biała Lubaszowa. A ponadto solidniejszy most na drodze w kierunku Gminy Szerzyny i Jasła jest bardzo potrzebny przedsiębiorcom ze względów transportowych.

Koszt inwestycji to prawie 5 mln zł. Połowa tej kwoty to dotacja z Ministerstwa Infrastruktury.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A