Alarm przeciwpowodziowy w Tarnowie
access_time 2019-05-23 20:33:00
W związku analizą aktualnej sytuacji meteorologiczno-hydrologicznej, tj. obserwowanym wzrostem stanów wód w zlewni rzeki Biała Tarnowska do poziomu stanów alarmowych, regionalną prognozą na najbliższy okres, a także wydanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżeniami meteorologicznymi, na terenie miasta Tarnowa o godz. 15.00 ogłoszono alarm przeciwpowodziowy.

Do czasu odwołania alarmu całodobowy dyżur będą pełnić Wydział Bezpieczeństwa Publicznego oraz służby i instytucie związane z gospodarką wodną oraz ochroną przeciwpowodziową, które w razie konieczności będą podejmować działania mające na celu chronić ludzi i ich dobytek przed powodzią.

Wszelkie niepokojące sygnały należy zgłaszać do Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego (tel. 14 688 27 30, 14 688 27 31) lub Straży Miejskiej (tel. alarmowy 986).

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A