Skorzystaj z dofinansowania na zatrudnienie niani
access_time 2019-05-13 05:30:00
Trwa nabór do projektu „Małopolska Niania 2.0”. Rodzice i opiekunowie dzieci do trzeciego roku życia mogą skorzystać z dofinansowania kosztów zatrudnienia niani. Wnioski przyjmowane są do 24 maja przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Projekt jest skierowany do opiekunów dzieci z całej Małopolski, którzy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem nie mogą podjąć lub utrzymać pracy, jak również dla rodziców powracających z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego.

W ramach projektu może zostać przyznane rodzicowi dofinansowanie do zatrudnienia niani w maksymalnej wysokości 1600 zł miesięcznie. Rodzice znajdujący się w trudniejszej sytuacji materialnej mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości nawet 2250 zł. Jak wyjaśniają przedstawiciele ROPS, środki mogą zostać przyznane na okres do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy trzeci rok życia. Dodają również, że łączny okres dofinansowania nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

Dofinansowanie udzielane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowe informacje o projekcie oraz regulamin można uzyskać w siedzibie ROPS lub na stronie www.rops.krakow.pl (gdzie dostępne są również dokumenty rekrutacyjne).

Wnioski można składać drogą elektroniczną na adres niania@rops.krakow.pl, pocztą tradycyjną (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków) lub osobiście.

Komentarze...