Na razie nie będzie zmian w komunikacji miejskiej. Magistrat wycofuje się z planów optymalizacji
access_time 2019-03-28 12:41:00
Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie informuje, że nie wprowadzi teraz zmian w komunikacji miejskiej, zaproponowanych przez zespół specjalistów z Politechniki Krakowskiej, którzy przygotowali projekt opytmalizacji. - Na naszej decyzji o odstąpieniu od wdrożenia zmian zaważyły przede wszystkim liczne negatywne opinie, zgłoszone przez pasażerów – mówi Artur Michałek, zastępca dyrektora ZDiK.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych pasażerowie zgłosili ponad 1000 różnych uwag i wniosków. Najczęściej sprzeciwiali się proponowanemu przesiadkowemu modelowi linii, zmianie ich tras oraz likwidacji niektórych połączeń. - W odpowiedzi na te głosy zdecydowaliśmy o pozostawieniu obecnie obowiązującego układu. W najbliższych miesiącach na niektórych liniach wprowadzone zostaną niewielkie korekty rozkładów jazdy, mające na celu dostosowanie liczby i częstotliwości kursów do faktycznego zapotrzebowania na przewozy. Pierwotnie ten cel miał zostać osiągnięty poprzez wdrożenie projektu optymalizacji – mówi Artur Michałek.

Jak informuje ZDiK, do gotowych rozwiązań, zaproponowanych przez specjalistów z Politechniki Krakowskiej, będzie można sięgnąć w późniejszym czasie. Będą one wykorzystywane w całości lub w części w miarę pojawiania się nowych rozwiązań w układzie komunikacyjnym miasta i nowych technologii w zakresie infrastruktury, w tym systemu Inteligentnego Transportu Samochodowego.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A