Inwestycje w otoczenie wieży w Jodłówce Tuchowskiej
access_time 2019-02-14 08:44:00
Wieża widokowa w Jodłówce Tuchowskiej jest jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem dla turystów niż dotychczas. Otoczenie obiektu zostało wzbogacone o wiatę, która służy podróżnym jako miejsce wypoczynku. Poza tym dokonano zagospodarowania okolicznego terenu.

Zakres inwestycji był szeroki i obejmował między innymi roboty związane z: wycięciem samosiejek, ukształtowaniem, przygotowaniem oraz utwardzeniem placu pod miejsca postojowe dla samochodów czy wykonaniem balustrad i schodów. Turyści mają do dyspozycji szereg elementów małej architektury. Zamontowano: kosze na śmieci, grill kamienny, tablice informacyjne i stojaki na rowery. Odnowienia doczekały się ławki drewniane, a przenośne toalety umieszczono w drewnianej obudowie, by nie zaburzyć estetyki wieży i jej otoczenia. Teren jest oświetlony przez lampy hybrydowe solarno-wiatrowe.  Ostatni składnik projektu, to montaż kamery szerokopasmowej, dzięki czemu piękne widoki można podziwiać nie tylko bezpośrednio w Jodłówce Tuchowskiej, ale i poprzez internet. 

Przypomnijmy, że wieża widokowa jest usytuowana w pobliżu wzniesienia Brzanka, które cieszy się dużą popularnością wśród turystów. Z wieży są widoczne krajobrazy Pogórza Ciężkowickiego Pasma Brzanki oraz masywu Liwocz. Tarnowska Organizacja Turystyczna poleca następujące szlaki w obrębie Pasma Brzanki: 

  • Szlak niebieski: 8,6 km – 2.15 godz.

Tuchów (225 m) – Kielanowice (240 m) – Bistuszowa Podlesie (380 m) – Brzanka (536 m)
Wycieczka z doliny Białej na szczyt Brzanki, wiodąca przez tereny Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki. W Bistuszowej Podlesiu ośrodek jazdy konnej. Na wschód od szczytu schronisko turystyki kwalifikowanej – bacówka (obecnie ogólnodostępny obiekt prywatny). Okolice podszczytowe o wybitnych walorach krajobrazowych.

  • Szlak niebieski: 4,5 km – 1.45 godz.

Brzanka (536 m) – Jodłówka Tuchowska (300 m) – Osiedle Granice (365 m)
Trasa łącząca obszary Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki i Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego. Miejsca walk partyzanckich – 1 batalion 16 pp AK „Barbara”. Z wododziałowego grzbietu pomiędzy dolinami Rostówki i Rzepianki w okolicy Granic wspaniałe panoramy Beskidu Niskiego.

  • Szlak żółty: 10,6 km – 3.15 godz.

Siedliska (225 m) – Nosalowa (365 m) – dolina Rostówki (260 m) – Polana Morgi (453 m) – Brzanka (536 m)
Urozmaicone terenowo podejście z doliny Białej na Brzankę. Malownicza Polana Morgi. Na stoku Morgów (453 m) klasztor o.o. Redemptorystów. Rozległe panoramy podszczytowe na Beskid Niski, Beskid Wyspowy i Pogórze Rożnowskie.

-----------------------------
Inwestycje zrealizowano w ramach projektu pn. "Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu Tarnowskiego etap I" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów - spr.
Liderem projektów jest Tarnowska Organizacja Turystyczna (TOT) - która jest Lokalną Organizacją Turystyczną powstałą w 2011 r. jako szósta w województwie Małopolskim i działającą głównie na terenie Subregionu Tarnowskiego. Ważnym zadaniem TOT jest wsparcie lokalnego rynku usług turystycznych, kreowanie lokalnych produktów turystycznych oraz promocja i rozwój turystyki.
Powyższe projekty na które TOT pozyskała blisko 8 mln złotych stanowią pierwszy ważny krok w kompleksowej promocji i komercjalizacji produktów sieciowych w Subregionie Tarnowskim.
Zachęcamy do śledzenia strony internetowej Tarnowskiej Organizacji Turystycznej. Na www.lot.tarnow.pl znajdziemy aktualności z przebiegu realizacji poszczególnych inwestycji.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A