Tarnów z rekordowym budżetem na rok 2019
access_time 2019-01-04 09:05:00
Podczas czwartkowej, IV zwyczajnej sesji Rada Miejska w Tarnowie przegłosowała podjęcie uchwały budżetowej na 2019 rok. Zapisanych zostało w niej ponad 150 zadań inwestycyjnych na kwotę 220 milionów złotych. Są wśród nich inwestycje drogowe, komunikacyjne, sportowe, rozwojowe oraz związane z kulturą i edukacją. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 8 wstrzymało się od głosu, głosów przeciw nie było.

Część zapisanych w budżecie inwestycji jest kontynuacją działań już rozpoczętych, inne pojawiają się po raz pierwszy. Niemal 13,5 mln zostanie przeznaczone na dalszą integrację transportu publicznego, a inwestycji drogowych w przyszłorocznej uchwale budżetowej jest łącznie ponad 60, na kwotę 117 milionów złotych, z czego ponad 25 milionów posłuży poprawie jakości dróg lokalnych. W przyszłorocznym budżecie zapisano również przebudowy ulic, w tym między innymi ulicy Lwowskiej (32,8 mln zł), Okrężnej i Braci Saków (2 mln zł) i kontynuację rozbudowy ulicy Elektrycznej. Kolejne zadania, służące rozwojowi miasta to dokończenie budowy Strefy Aktywności Gospodarczej „Piaskówka” i kontynuacja tworzenia Strefy Aktywności Gospodarczej „Komunalna”. Wśród inwestycji sportowych w budżecie zapisano między innymi rozpoczęcie przebudowy stadionu miejskiego i kontynuację budowy hali Jaskółka, a wśród inwestycji w kulturę i w edukację znalazło się dokończenie budowy sali koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych i Tarnowskiego Parku Doświadczeń pod adresem Rynek 4.

Prognozowane dochody przyszłorocznego budżetu wyniosą blisko 760 milionów złotych, a wydatki miasta w 2019 roku nieco przekroczą 873 miliony. Deficyt budżetowy wyniesie ponad 113 milionów złotych, a poziom zadłużenia miasta na koniec przyszłego roku przekroczy 519 milionów złotych. Prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela argumentował, że kredyt jest jednym z podstawowych narzędzi rozwoju i dodał, że poziom zadłużenia miasta, choć wysoki, jest bezpieczny i zgodny z dyscypliną finansów publicznych. - Kredyty są duże, ale czy stać nas na to, żeby inwestować mniej? Mam nadzieję, że oddawane inwestycje zrekompensują kłopoty z wykonaniem niektórych z nich i będą rozwojowym impulsem dla Tarnowa – mówił prezydent. Miejski dług był jednym z głównych tematów, poruszanych przez radnych w czasie dyskusji, poprzedzającej głosowanie. Radny Dawid Solak podziękował wszystkim, zaangażowanym w przygotowanie projektu budżetu i podkreślił, że jest on efektem trudnych kompromisów. Zastrzegł jednak, że nie zagłosuje za podjęciem uchwały budżetowej. - Niepokoi mnie dług, najwyższy w historii Tarnowa. W budżecie zapisano dużo inwestycji, nie wiem jednak, czy będą one odpowiedzią na zagrożenia, przed jakimi stoi Tarnów, jak choćby drenaż młodych ludzi. Radny Tomasz Olszówka również przyznał, że trudno mu będzie poprzeć uchwałę budżetową. - Ten dokument ma za mały potencjał rozwojowy. Liczyłem, że część oszczędności, które zaproponowaliśmy, pójdzie na zmniejszenie deficytu budżetowego, tak się jednak nie stało. Radny Józef Gancarz stwierdził, że zadłużenie Tarnowa to złe wiadomości dla inwestorów. - Kto będzie chciał inwestować w zadłużonym mieście? - pytał radny. W odpowiedzi prezydent Roman Ciepiela mówił, że prowadzone inwestycje to konsekwentna realizacja strategii miasta, służącej podnoszeniu jakości życia w Tarnowie. Dodał też, że jeżeli w ciągu roku pojawią się oszczędności, zostaną one przeznaczone na zmniejszenie zadłużenia miasta.

Tarnowscy radni złożyli do przedstawionego przez prezydenta projektu budżetu ponad 130 poprawek. Znaczna ich część została przyjęta w prezydenckiej autopoprawce. Autopoprawka zwiększyła między innymi o ponad milion złotych wydatki na remonty dróg, w tym dróg osiedlowych i chodników. Wśród tych zadań znalazły się remonty ulic Pszennej, Satrodąbrowskiej, Sióstr Służebniczek czy Ochronek oraz projekty remontów Olchowej i Skrytej. Prezydent miasta podziękował wszystkim radnym, którzy złożyli poprawki do budżetu. - Życzę państwu, aby również dla was ten budżet był źródłem satysfakcji. Dziękuję za pracę, którą wspólnie wykonaliśmy od wyborów do dziś – mówił Roman Ciepiela. Radny Stanisław Klimek podziękował za wprowadzenie do budżetu wnioskowanej przez niego rozbudowy szkoły Podstawowej nr 9. - Osiedle Rzędzin się rozwija, rozbudowa szkoły jest potrzebna. Cieszę się i czekam na realizację - mówił radny. Jakub Kwaśny, Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie również podziękował za pracę wszystkim zaangażowanym w przygotowanie projektu budżetu, podkreślał jednak, że chciałby, aby w przyszłości praca nad budżetem odbywała się inaczej. - Żebyśmy wspólnie decydowali o kolejności remontów dróg – mówił radny Kwaśny. Przed głosowaniem skarbnik miasta, Sławomir Kolasiński poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie pozytywnie zaopiniowała projekt przyszłorocznego budżetu Tarnowa, z uwagą o wysokim poziomie zadłużenia. Ostatecznie Klub Radnych Nasze Miasto Tarnów zdecydował się poprzeć uchwałę budżetową z odrębnym zdaniem przewodniczącego, Tomasza Olszówki, Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej poparł uchwałę w całości, a Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości wstrzymał się od głosu, argumentując tę decyzję odrzuceniem wielu zgłoszonych przez radnych poprawek.

Podczas sesji radni przegłosowali również przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Tarnowa.

Komentarze...