Konsultacje społeczne dotyczące komunikacji miejskiej
access_time 2018-12-20 04:31:00
Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie informuje o przedłożeniu do konsultacji społecznych projektu dokumentu pod nazwą „Optymalizacja sieci linii komunikacji miejskiej w Tarnowie”. Przeanalizowany w nim został obecny układ linii komunikacji miejskiej oraz zaproponowany - na podstawie przeprowadzonych badań i analiz - nowy wraz ze zmienionym układem ilości i częstotliwości wykonywanych kursów na liniach.

Konsultacje prowadzone będą do 8 stycznia 2019 roku. Wnioski, uwagi i opinie przekazywać można w formie pisemnej (według załączonego formularza), ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym (według załączonego formularza).

Wnioski, uwagi i opinie nadsyłać można pocztą elektroniczną na adres mailowy: zdik@zdik.tarnow.pl (w tytule maila proszę wpisać temat: „Konsultacje społeczne”) bądź listowną na adres: Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie, ul. Bernardyńska 24, 33-100 Tarnów, w terminie do dnia 08.01.2019 r. (decyduje data wpływu).

Szczegółowe informacje oraz formularz konsultacyjny znaleźć można tutaj

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A