Zabytkowa figura odzyskuje blask
access_time 2018-12-14 03:54:00
Zakończył się pierwszy etap prac konserwatorskich przy renowacji zabytkowej figury Matki Boskiej z Dzieciątkiem, datowanej na rok 1887, a znajdującej się na terenie zespołu parkowo-pałacowego Ankwiczów, mieszczącego Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ryglicach.

Prace wykonane w pierwszym etapie dotyczyły głównie renowacji terakotowej figury Matki Boskiej z Dzieciątkiem, która w wyniku wcześniejszych, niefachowych prób jej odnawiania, znajdowała się w stanie wysokiej destrukcji. Powierzchnia figury została poddana wstępnemu oczyszczeniu z zanieczyszczeń. Wykonano badania stratygraficzne, usunięto wiele warstw przemalowań i uzupełnień cementowych na stabilnych fragmentach figury oraz określono grubość i zakres pozostałych, przeznaczonych do usunięcia w kolejnych etapach prac. Następnie wykonane zostało wstępne wzmocnienie struktury rzeźby środkami krzemoorganicznymi, dając tym samym podstawę do wykonywania dalszych prac konserwatorskich w 2019 roku.

Konserwację rzeźby sfinansowano między innymi ze środków Województwa Małopolskiego, przyznanych w ramach konkursu „Małopolskie Kapliczki 2018”.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A