Zmiany na drogach przed 1 listopada
access_time 2018-10-31 05:55:00
Dodatkowe miejsca postojowe, oznakowane dojazdy do cmentarzy, na wybranych ulicach jeden kierunek ruchu zamiast dwóch – między innymi takie zmiany organizacji ruchu będą obowiązywać w rejonie cmentarzy komunalnych i parafialnych w Tarnowie 31 października i 1 listopada.

Informujemy również, że na ulicy Spokojnej prowadzony będzie ruch dwukierunkowy, natomiast na remontowanym odcinku na jezdni południowej wyznaczony zostanie parking. Jezdnia manewrowa tego parkingu będzie jednokierunkowa. Zarząd Dróg i Komunikacji apeluje do kierowców o zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie i ograniczania prędkości jazdy oraz o stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy policji i straży miejskiej, którzy będą kierować ruchem. Jest też prośba do pieszych, o zachowanie ostrożności w związku ze zwiększonym natężeniem ruchu samochodowego, przekraczanie jezdni w miejscach dozwolonych i zwracanie uwagi na polecenia osób kierujących ruchem.

Jak informuje ZDiK, w pobliżu tarnowskich cmentarzy wyznaczone zostaną dodatkowe miejsca postojowe i miejsca z zakazem zatrzymywania się lub postoju, na niektórych dwukierunkowych ulicach wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu. Pojawią się również zakazy ruchu i zakazy wjazdu nie dotyczące autobusów komunikacji publicznej, taksówek i mieszkańców zamkniętych odcinków ulic. Oznakowane również zostaną objazdy do cmentarzy. Wszystko po to, aby ułatwić odwiedzającym cmentarze dojazd i parkowanie.

ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU:

CMENTARZ KRZYŻ

- obowiązuje od 1.11.2018 r. godz. 6:00 do 1.11.2018 r. godz. 22:00,

- pętla autobusowa do zawracania na ulicy Krzyskiej od godz. 22:00 31.10.2018 r. do godz. 14:30 2.11.2018 r.

- ulica Spokojna pomiędzy Nowodąbrowską a ks.Kmiecika - droga dwujezdniowa,

 

Parkowanie skośne na lewym, wewnętrznym pasie jednokierunkowej północnej jezdni (dojazd do parkingu od ulicy Nowodąbrowskiej) oraz parkowanie skośne na prawym pasie jednokierunkowej jezdni południowej (dojazd do parkingu od ulicy Krzyskiej i od ul. Piaskowej). Wyjazd z ulicy Spokojnej na skrzyżowaniu z ulicą Nowodąbrowską wyłącznie prosto przez ulicę Błonie do al. Jana Pawła II oraz w prawo ulicą Nowodąbrowską do centrum miasta (zabroniony skręt w lewo. Na skrzyżowaniu ulic Nowodąbrowskiej i Spokojnej sygnalizacja świetlna będzie wyłączana w zależności od natężenia ruchu – Policja zapewni ręczne kierowanie ruchem.

 

- ulica Spokojna pomiędzy ks. Kmiecika a ul. Krzyską - droga jednojezdniowa, dwukierunkowa.

- parkowanie skośne na wyłączonej z ruchu jezdni południowej pomiędzy ul. Krzyską i wlotem ul. Ks. Kmiecika –wjazd na jezdnię poza skrzyżowaniem z ulicą Krzyską dedykowanym przejazdem między jezdniami

 

- ulica Spokojna pomiędzy ul. Krzyską i al. Piaskową – droga jednojezdniowa dwukierunkowa:

- parkowanie skośne na wyłączonej z ruchu jezdni południowej

- wjazd z jezdni dwukierunkowej dedykowanymi, istniejącymi w pasie rozdzielającym jezdnie przejazdami

- wyjazd z parkingu istniejącymi w pasie dzielącym przejazdami lub zjazdem na ulicę Krzyską w kierunku ulicy M. B. Fatimskiej (wyłącznie w prawo)

 

- ulica Dwernickiego nieprzejezdna

 

- ulica Krzyska pomiędzy Spokojną i M. B. Fatimskiej

- jeden kierunek ruchu od Spokojnej do M. B. Fatimskiej z zastrzeżeniem dopuszczenia ruchu w obu kierunkach dla autobusów komunikacji miejskiej, taksówek i mieszkańców posesji nr 2 - 62

- Prawostronny zakaz zatrzymywania się od ul. Spokojnej i obustronny zakaz zatrzymywania się od pętli autobusowej.

- Zamknięty dla ruchu plac do zawracania (tzw. pętla autobusowa) od godziny 22:00  
31 października do 1430  2 listopada 2018 r., z dopuszczeniem autobusów komunikacji miejskiej

 

- Parkingi przycmentarne i udostępnione place wewnętrzne

Wjazd ulicą Krzyską od strony ul. Spokojnej.

- Dodatkowe parkingi:

na ulicy Krzyskiej - lewostronny od ul. Spokojnej do pierwszego parkingu przycmentarnego
i pętli autobusowej,

na ulicy Spokojnej – na nieczynnych jezdniach rozbudowywanej ulicy oraz na jej jednokierunkowych odcinkach

Do wykorzystania parkingi przed Centrum Handlowym ECHO

 

CMENTARZ KLIKOWA

 

– od 31.10.2018 r. godz. 9:00 do 1.11.2018 r. godz. 22:00

- ulica Zagumnie

- Jeden kierunek ruchu od ulicy ks. Bajdy na wschód do ulicy Klikowskiej z zakazem parkowania po prawej stronie.

- Dwukierunkowa droga na zachód od skrzyżowania z ul. Ks. Bajdy do łącznika o nawierzchni bitumicznej z ul. Klikowską z zakazem zatrzymywania się po południowej stronie ulicy.

 

- ulica Bajdy

Obustronny zakaz zatrzymywania się na całej długości włącznie z dojazdami do parkingów przy cmentarzu miejskim i rejonem pętli autobusowej.

 

 

CMENTARZ MOŚCICIE

 

– od 1.11.2018 r. godz. 6:00 do 1.11.2018 r. godz. 22:00

- ulica Czarna Droga

Jeden kierunek ruchu od skrzyżowania z ul. Zbylitowską do skrzyżowania z ul. Norwida
 z zakazami zatrzymywania się przemiennie po północnej i południowej stronie drogi.

- ulica Zaciszna

Ruch zamknięty z wyłączeniem autobusów komunikacji miejskiej, taksówek i pojazdów mieszkańców posesji.

Zakaz zatrzymywania się po zachodniej stronie ulicy.

 

- ulica Racławicka

Ruch zamknięty pomiędzy ulicami Grochowską a Zaciszną z wyłączeniem taksówek i pojazdów mieszkańców.

 

- ulica Burkiewicza

Ruch zamknięty pomiędzy ulicami Tenerowiczaa Zaciszną z wyłączeniem taksówek
i pojazdów mieszkańców.

- Parking przycmentarny i pasy postojowe wyznaczone po południowej
i północnej stronie drogi. Wjazd od strony ul. Zbylitowskiej.

Do wykorzystania parking przed pawilonem handlowym TSS „Dąbrówka” przy Czarnej Drodze

 

 

CMENTARZ PARAFIALNY LWOWSKA

 

– od 31.10.2018 r. godz. 9:00 do 1.11.2018 r. godz. 22:00

- ulica Szara

Jeden kierunek wjazdu drogą do parkingu przycmentarnego i jednokierunkowy wyjazd

- ulica Lwowska

Pobocze południowe z zakazem zatrzymywania się, jest dostępny do parkowania utwardzony plac po przeciwnej stronie ulicy. Do wykorzystania 1 listopada otwarty parking przyszpitalny.

 

CMENTARZ STARY

– od 1.11.2018 r. godz. 5:00 do 1.11.2018 r. godz. 22:00

- ulica Tuchowska

Jeden kierunek ruchu od ulicy Narutowicza do skrzyżowania z ulicą Małeckiego, dawną Ziaji.

Parkowanie pojazdów na całej długości ulicy Tuchowskiej wzdłuż muru cmentarnego ukośnie po stronie zachodniej.

Zakaz zatrzymywania się na całej długości muru cmentarnego na ulicy Tuchowskiej po stronie wschodniej.

- ulica Małeckiego, dawna Ziaji

Obustronny zakaz zatrzymywania się na całej długości ul. Małeckiego.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A