Komunikacja w czwartek 1 listopada
access_time 2018-10-30 03:25:00
Wzorem lat ubiegłych, 1 listopada pasażerowie wszystkich linii tarnowskiej komunikacji miejskiej korzystać będą mogli z bezpłatnych przejazdów autobusami. Kursować będą one według rozkładów jazdy na dni świąteczne (na linii nr 9 w przewidywanych okresach wzmożonego ruchu pasażerskiego będą dodatkowe kursy). Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie uruchomi tego dnia także dodatkowe linie autobusowe – oznaczone literą „C” - do cmentarzy w Krzyżu, Mościcach i Klikowej. Ponadto, w związku ze zmianą organizacji ruchu w sąsiedztwie cmentarzy, ulegną zmianie trasy niektórych linii komunikacji miejskiej.

Linia „C1” – ul. Szkotnik – Krzyska Cmentarz

Dodatkowe autobusy do cmentarza w Krzyżu będą kursować z ul. Szkotnik ulicami: al. Solidarności, Mickiewicza, Goldhammera, Sitki, al. Matki Bożej Fatimskiej. W drodze powrotnej kursy będą wykonywane przez ul. Krzyską, al. Matki Bożej Fatimskiej, Mickiewicza i al. Solidarności. W obydwu kierunkach autobusy linii „C1” będą się zatrzymywać na wszystkich przystankach. Częstotliwość kursów w godzinach przewidywanego największego ruchu pasażerskiego – co 6 minut, a w pozostałym czasie co 12-18 minut.

Odjazdy linii „C1” z ul. Szkotnik:

07:00   07:18   07:36   07:54   08:12   08:24   08:36   08:48   09:00   09:12   09:24   09:36   09:48   10:00   10:06   10:12   10:18   10:24   10:30   10:36   10:42   10:48   10:54   11:00  11:06 11:12   11:18   11:24   11:30   11:36   11:42   11:48   11:54   12:00   12:06   12:12   12:18   12:24   12:30   12:36  12:42   12:48   12:54   13:00   13:06   13:12   13:18   13:24   13:30   13:36  13:42   13:48   13:54   14:00    14:06   14:12   14:18   14:24   14:30   14:36   14:42   14:48   14:54   15:00   15:06   15:12  15:18   15:24  15:30   15:36    15:42    15:54    16:06   16:18   16:30    16:42   16:54    17:06    17:18   17:30  17:45    18:00

Odjazdy linii „C1” z przystanku Krzyska Cmentarz:

07:20   07:38   07:56   08:14   08:32   08:44   08:56   09:08   09:20   09:32   09:44   09:56   10:08   10:20   10:26   10:32   10:38   10:44   10:50   10:56   11:02   11:08   11:14   11:20 11:26 11:32   11:38   11:44   11:50   11:56   12:02   12:08   12:14   12:20   12:26   12:32   12:38   12:44   12:50   12:56   13:02   13:08   13:14   13:20   13:26   13:32   13:38   13:44   13:50 13:56  14:02   14:08   14:14   14:20   14:26   14:32   14:38   14:44   14:50   14:56   15:02   15:08   15:14   15:20    15:26   15:32   15:38   15:44   15:50   15:56    16:02    16:14   16:26    16:38  16:50    17:02    17:14   17:26    17:38    17:50   18:05    18:20              

Linia „C2” – ul. Sikorskiego – Mościce Cmentarz

Dodatkowe autobusy do cmentarza w Mościcach będą kursować z ul. Sikorskiego przez ul. Krakowską, Pułaskiego, Mościckiego, Kwiatkowskiego, Mościce-Plac, Czerwonych Klonów, Czerwoną, Sienkiewicza, Zaciszną do przystanku końcowego Czarna Droga – Cmentarz w sąsiedztwie wejścia do cmentarza w Mościcach. Jadąc do cmentarza można będzie wsiadać do autobusów linii „C2” na wszystkich przystankach. W drodze powrotnej (ulicami: Czarna Droga, Brzozowa, Czerwona, Czerwonych Klonów, Mościce–Plac, Kwiatkowskiego, Mościckiego, Sikorskiego) autobusy również będą się zatrzymywać na wszystkich przystankach. Częstotliwość kursów w okresie przewidywanego największego ruchu pasażerskiego – co 12 minut, w pozostałych godzinach co 18 minut.

Odjazdy linii „C2” z ul. Sikorskiego:

07:00   07:18   07:36   07:54   08:06   08:18   08:30   08:42   08:54   09:06   09:18   09:30   09:42   09:54   10:06   10:18   10:30   10:36   10:42   10:48   10:54   11:00   11:06   11:12   11:18   11:24   11:30   11:36   11:42   11:48   11:54   12:00   12:06   12:12   12:18   12:24   12:30   12:36   12:42   12:48   12:54   13:00   13:06   13:12   13:18   13:24   13:30   13:36   13:42   13:48   13:54   14:00   14:06   14:12   14:18   14:24   14:30   14:36   14:42   14:48   14:54   15:00   15:06   15:12   15:18   15:24   15:30   15:36   15:42   15:54    16:06    16:18   16:30    16:42   16:54    17:06    17:24   17:42    18:00  

Odjazdy linii „C2” z przystanku Czarna Droga - Cmentarz:

07:24   07:42   08:00   08:18   08:36   08:48   09:00   09:12   09:24   09:36   09:48   10:00   10:12   10:24   10:36    10:47   10:53   10:59   11:05   11:11   11:17   11:23   11:29   11:35 11:41  11:47   11:53   11:59   12:05   12:11   12:17   12:23    12:29   12:35   12:41   12:47   12:53   12:59   13:05   13:11   13:17   13:23   13:29   13:35   13:41   13:47   13:53   13:59   14:05    14:11   14:17   14:23   14:29   14:35   14:41   14:47   14:53   14:59   15:05   15:11   15:17   15:23   15:29   15:35   15:41   15:47    15:53   15:59   16:05   16:18    16:30    16:42   16:54    17:06   17:18    17:36   17:54    18:12   18:30

Linia „C3” - os. Jasna – Klikowa Cmentarz

Dodatkowe autobusy do cmentarza w Klikowej będą kursowały z os. Jasna II ulicami Wojska Polskiego, Starodąbrowską, Słoneczną, al. Matki Bożej Fatimskiej, Mickiewicza, al. Solidarności i Klikowską (powrót tą samą trasą) i zatrzymywać będą się na wszystkich przystankach. Rozkład jazdy linii „C3” przewiduje 18 kursów do cmentarza i z powrotem.

Odjazdy linii ”C3” z os. Jasna II:

08:25     08:55     09:25     09:55     10:25     10:55     11:25     11:55     12:25     12:55     13:25     13:55     14:25   14:55   15:25      15:55     16:25     16:55    

Odjazdy linii „C3” z przystanku Klikowa - Cmentarz:

08:50     09:20     09:50     10:20     10:50     11:20     11:50     12:20     12:50     13:20     13:50     14:20     14:50   15:20   15:50      16:20     16:50     17:20                    

Linia ”C4” - al. Jana Pawła II – Krzyska Cmentarz

Dodatkowy autobus do cmentarza w Krzyżu będzie kursował z al. Jana Pawła II przez ul. Słoneczną, al. Matki Bożej Fatimskiej oraz ul. Krzyską, powrót tą samą trasą. Przy dojeździe do cmentarza oraz w kursach powrotnych autobus zatrzymywał się będzie na wszystkich przystankach. Rozkład jazdy linii „C4” przewiduje 12 kursów w obie strony.

Odjazdy linii „C4” z przystanku al. Jana Pawła II – os. Westerplatte:

08:40     09:20     10:20     11:00     11:40     12:20     13:00     13:40     14:40     15:20     16:05     16:50

 Odjazdy linii „C4” z przystanku Krzyska - Cmentarz:

08:57     09:37     10:37     11:17     11:57     12:37     13:17     13:57     14:57     15:37     16:27     17:07

Linia „C5” – al. Jana Pawła II – Klikowa Cmentarz

Dodatkowe autobusy do cmentarza w Klikowej będą kursowały z al. Jana Pawła II przez ul. Słoneczną, al. Matki Bożej Fatimskiej, Mickiewicza, al. Solidarności i Klikowską, powrót tą samą trasą. Na trasie przejazdu linii „C5” obowiązywać będą wszystkie przystanki za wyjątkiem przystanków Słoneczna–Kościół oraz Mickiewicza-Teatr. Rozkład jazdy linii „C5” przewiduje 13 kursów do cmentarza i z powrotem.

Odjazdy linii „C5” z przystanku al. Jana Pawła II – os. Westerplatte:

08:40     09:10     09:40     10:40     11:10     11:40     12:10     12:40     13:10     13:40     14:10     14:40     15:10

Odjazdy linii „C5” z przystanku Klikowa - Cmentarz:

09:10     09:40     10:10     11:10     11:40     12:10     12:40     13:10     13:40     14:10     14:40     15:10     15:40

Schematy przebiegu tras wszystkich linii specjalnych, jak również ich tabelaryczne rozkłady jazdy obowiązujące 1 listopada dostępne są na stronie www.komunikacja.tarnow.pl w zakładce „Aktualności”. Szczegółowe rozkłady jazdy umieszczone będą również na przystankach.

Pozostałe linie

Ze względu na zmianę organizacji ruchu, na liniach 6, 12, 14, 31, 206, 208, 224 i 225 będą zmienione trasy przejazdu w sąsiedztwie cmentarzy:

Linie nr 6 i 206 - autobusy w kierunku Krzyża będą kursować ulicami Nowodąbrowską i Jaracza pomijając przejazd ulicą Krzyską na odcinku od al. Matki Bożej Fatimskiej do ul Jaracza, trasy powrotne tych linii bez zmian.

Linia nr 12 - w kursach wykonywanych do Mościc autobusy będą kursować przez ul. Norwida i Sienkiewicza z pominięciem przejazdu ulicą Czarna Droga obok cmentarza, w kierunku z Mościc do ul. Ablewicza trasa linii 12 nie ulega zmianie.

Linia nr 14 - z os. Zbylitowska Góra w kierunku Mościc i os. Jasna II będzie kursować przez ul. Norwida i Sienkiewicza z pominięciem ulicy Zacisznej. W kursach wykonywanych z os. Jasna II w kierunku os. Zbylitowska Góra trasa linii 14 nie ulega zmianie.  

Linia nr 224 - z Mościc w kierunku Zbylitowskiej Góry i Zgłobic autobusy obsługujące tę linię będą kursować ulicą Sienkiewicza i Zbylitowską z pominięciem przejazdu ulicami Zaciszną i Czarna Droga, trasa w kierunku Mościc nie ulega zmianie.

Linie nr 31, 208, 225 i 227 - autobusy wykonujące kursy z Góry św. Marcina w kierunku al. Jana Pawła i szpitala św. Łukasza (na linii nr 31) oraz w kierunku ul. Pułaskiego (na liniach 208, 225 i 227), będą kursować ulicami Małeckiego, Stanisza, Dąbrowskiego i Konarskiego z pominięciem przejazdu ulicą Tuchowską na odcinku od ul. Małeckiego do ul. Narutowicza. Autobusy będą zatrzymywały się na przystanku Konarskiego - Sąd zamiast na pomijanym przystanku Tuchowska – Cmentarz. Trasa linii 31 w kursach w kierunku Góry św. Marcina oraz trasy linii 208, 225 i 227 w kierunku Tarnowca nie ulegają zmianie.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A