PiS wygrał w powiecie. Znamy skład nowej Rady Powiatu
access_time 2018-10-24 10:28:00
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość zdecydowanie zwyciężył w wyborach samorządowych do Rady Powiatu Tarnowskiego, zdobywając 53,80% głosów. Frekwencja ogólna w wyborach na terenie Powiatu Tarnowskiego wyniosła 53,22%.

Na KW PiS oddanych zostało 43 793 głosy, co przełoży się na liczbę 18 mandatów w Radzie Powiatu Tarnowskiego.

Drugi wynik osiągnął Komitet Wyborczy Wyborców Wspólny Powiat, na który oddało swój głos 19 200 osób. Daje to wynik 23,59% ogółu głosujących. KW Wyborców Wspólny Powiat będzie miał 4 mandaty w nowej Radzie Powiatu Tarnowskiego.

Natomiast na KW Polskie Stronnictwo Ludowe głosowało 18 407 wyborców, co stanowi 22,61% wszystkich oddanych głosów. KW PSL będzie dysponował 7 mandatami w Radzie Powiatu Tarnowskiego VI kadencji.

Procentowo największa frekwencja zanotowana została w okręgu wyborczym nr 8, obejmującym gminy: Szerzyny, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski. Wyniosła ona w tym okręgu 59,81%.

W wyborach samorządowych 2018 do Rady Powiatu Tarnowskiego mandaty radnych uzyskali: Okręg wyborczy nr 1: Lazarowicz Józef, Stelmach Tomasz, Tyrka Mariusz, Wojtasik Sławomir; Okręg wyborczy nr 2: Płachno Bogdan, Karaś Grażyna, Ryś Mariusz; Okręg wyborczy nr 3: Biedroń Adam, Łucarz Roman, Kurzawski Dawid; Okręg wyborczy nr 4: Dzik Stefan, Hudyma Jacek, Podraza Marek; Okręg wyborczy nr 5: Kuta Zbigniew, Gądek Józef, Kopczyńska Magdalena, Grabczyńska Anna; Okręg wyborczy nr 6: Karciński Zbigniew, Kuropatwa Stanisław, Haraf Stanisław; Okręg wyborczy nr 7: Burnat Kazimierz, Smoleń Paweł, Kusion Irena, Gwiżdż Józef, Kurek Jacek; Okręg wyborczy nr 8: Sychta Wacław, Pilch Tomasz, Płaczek Krzysztof, Olszówka Władysław. Rada Powiatu Tarnowskiego liczy 29 radnych.

W wyborach do Rady Powiatu Tarnowskiego oddanych zostało 81 400 ważnych głosów. Głosowało 85 576 osób z 160 792 wyborców uprawnionych do głosowania.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A