Rządowe wsparcie dla rozwoju Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dwudniakach
access_time 2018-10-22 02:51:00
222 tys. zł 282 zł - taką kwotą z ogólnej rezerwy budżetowej Prezesa Rady Ministrów dofinansowana została rozbudowa budynku szkoły w Wierzchosławicach - Dwudniakach na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

W ten sposób zmniejszy się wkład własny starostwa do tej inwestycji, a uwolnione środki przekazane zostaną na inne ważne zadania w Powiecie Tarnowskim. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy już rozpoczął działalność w Dwudniakach, ale całość prac przy urządzaniu kompleksu nie została jeszcze zakończona. Trwa budowa krytej ujeżdżalni do prowadzenia zajęć z hipoterapią, która wzbogacona będzie o zaplecze socjalne.

Samorząd powiatowy przygotował bardzo dobry wniosek do Urzędu Marszałkowskiego i uzyskał 7,2 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał zaś dotację na zakup najnowocześniejszej wersji mercedesa dla SOSW - małego autobusu przystosowanego do przewozu 19 osób. Teraz wkład finansowy w rozwój Ośrodka z ogólnej rezerwy budżetowej Prezesa Rady Ministrów przekazał Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A