Rekrutacja do projektu „Aktywizacja zawodowa młodych subregionu tarnowskiego”
access_time 2018-10-18 02:21:00
W dniach 5 – 9 listopada rozpocznie się rekrutacja do projektu „Aktywizacja zawodowa młodych subregionu tarnowskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zakres działań oraz wsparcie oferowane w ramach projektu:

 • Płatne staże zawodowe od 3 do 12 miesięcy (średnio 7 miesięcy)
 • Płatne szkolenia zawodowe o tematyce dopasowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości Uczestnika/czki Projektu
 • Zwrot kosztów dojazdu na staże i szkolenia zawodowe dla Uczestników Projektu
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną w trakcie stażu
 • Identyfikacja potrzeb Uczestników Projektu, doradztwo zawodowe, coaching zawodowy, pośrednictwo pracy, wsparcie psychologiczne, opracowanie Indywidualnego Planu Zatrudnienia.

Korzyści dla Pracodawców przyjmujących Stażystów:

 • Pracodawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z odbywanym stażem
 • Pracodawca ma możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnymi Stażystami
 • Bezpłatne przeszkolenie Stażysty/ki na potrzeby konkretnego Pracodawcy
 • Zwrot kosztów za badania lekarskie
 • Dodatek do wynagrodzenia opiekuna stażysty w wysokości nieprzekraczającej 500 zł brutto miesięcznie.

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki:

 • bierne zawodowo (w tym osoby z niepełnosprawnością), które jednocześnie nie pracują, nie kształcą się, ani nie szkolą (nie zarejestrowane w Urzędzie Pracy),
 • zamieszkałe na terenie Subregionu Tarnowskiego: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski lub powiat dąbrowski, w wieku od 15 do 29 lat.

Dokumenty do projektu będą przyjmowane w dniach 05-09.11.2018 w biurze projektu Spółdzielni Socjalnej Serwis, ul. Bitwy o Wał Pomorski 1, 33-100 Tarnów.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A