"Geniusz Jana Szczepanika dawniej i dziś". Weź udział w konkursie i wygraj nagrodę!
access_time 2018-10-05 10:24:00
Jakie urządzenie dziś stworzyłby genialny tarnowski wynalazca i jak mogły wyglądać projekty jego wynalazków – na te pytania odpowiedzą uczestnicy konkursów „Geniusz Jana Szczepanika dawniej i dziś”, organizowanych przez fundację jego imienia.

Konkursy są trzy. Pierwszy ma hasło: „Szczepaniki – projekty urządzeń skonstruowanych przez Jana Szczepanika”, drugi: „Szczepaniki XXI wieku – projekty urządzeń innowacyjnych technicznie” i trzeci: „I niech kto wierzy, albo nie wierzy – niejeden Nobel mu się należy”. Uczestnicy pierwszego konkursu mają za zadanie przygotować projekt dowolnego wynalazku Szczepanika z przełomu XIX i XX stulecia, w tym kamery, pancerza kulochronnego, maszyny tkackiej, aparatu zapobiegającego spotkaniu się pociągów i statków na morzu, maszyny do pisania dla widzących i ociemniałych, toru kolejowego bez ciągłych szyn, barwoczułego papieru fotograficznego, telefonografu czy telefonoskopu. Zadaniem uczestników drugiego konkursu jest opracowanie projektu urządzenia na miarę XXI wieku, które mógłby skonstruować Jan Szczepanik, gdyby żył współcześnie. Organizatorzy zwracają uwagę, aby pamiętać o głównej idei, jaka przyświecała wynalazcy: urządzenie ma na celu usprawnienie pracy człowieka. Trzeci konkurs polega na przygotowaniu prezentacji multimedialnej na temat działalności wynalazczej Jana Szczepanika.Do udziału w konkursach zaproszeni są studenci, uczniowie starszych klas szkół podstawowych i gimnazjów, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz inne osoby, pragnące zaprezentować swoje pomysły.

Prace konkursowe można składać do 26 października w siedzibie organizatora lub przysłać pocztą. Oceni je sześcioosobowe jury, powołane przez organizatora, które weźmie pod uwagę jakość, oryginalność i kreatywność nadesłanych projektów oraz technikę ich wykonania. Pula nagród wynosi 2,7 tysiąca złotych. Współorganizatorami konkursów są Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa i Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, przy którym działa Fundacja im. Jana Szczepanika. Finał konkursu zaplanowany jest na drugą połowę listopada.

Regulamin konkursu i karta zgłoszeń na  www.zso.tarnow.pl

Komentarze...