Podpisano umowę na dofinasowanie rozbudowy drogi Zakliczyn - Zdonia - Wola Stróska - Stróże
access_time 2018-10-02 03:41:00
Starosta Tarnowski Roman Łucarz i Wicestarosta Tarnowski Zbigniew Karciński oraz Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys podpisali umowę na przyznanie unijnego dofinansowania na rozbudowę drogi powiatowej nr 1410K, ważnego szlaku komunikacyjnego dla subregionu tarnowskiego, Zakliczyn - Zdonia - Wola Stróska - Stróże.

Projekt, który uzyskał dofinasowanie, obejmuje rozbudowę drogi powiatowej nr 1410K na odcinku 3 687 m, łączącej się z Zakliczyńską Strefą Aktywności Gospodarczej. W trakcie prac modernizacyjnych zostaną wykorzystane nowoczesne materiały i technologie. Przy drodze pojawią się też nowe chodniki i przejścia dla pieszych z obniżonymi krawężnikami oraz specjalnie oznakowane przejazdy dla rowerów. Przebudowana zostanie zatoka autobusowa, a dzięki instalacji oświetlenia LED, czy specjalnym znakom aktywnym, przejścia dla pieszych będą jeszcze lepiej widoczne. Będą one bowiem emitować dodatkowe strumienie światła, w przypadku zbliżania się pieszego do jezdni.

Całkowita wartość zadania wynosi ponad ponad 6 mln 780 tys. zł, zaś wysokość uzyskanego dofinansowania ze środków UE to ponad 4 mln 916 tys. zł.

Projekt jest realizowany przy udziale środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.1.3 Drogi Subregionalne. Partnerem Powiatu Tarnowskiego w projekcie jest Gmina Zakliczyn.

Fot. UMWM

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A