Sukces absolwentki Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie
access_time 2018-09-27 11:21:00
Patrycja Kiełbania - absolwentka Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie, zajęła drugie miejsce w kategorii Praktyczna Nauka Zawodu w ogólnopolskim konkursie Absolwent Roku OHP, organizowanym przez Komendę Główną OHP.

W konkursie brano pod uwagę wyróżniające wyniki i postępy w procesie edukacyjnym uczestnika, frekwencję na zajęciach szkolnych i praktycznych, uzyskanie dodatkowych umiejętności wzmacniających przygotowanie zawodowe, aktywność w przedsięwzięciach OHP i w przedsięwzięciach zewnętrznych, wyróżniającą postawę i kulturę osobistą ucznia, wynik egzaminu oraz uzyskanie zatrudnienia po określonym cyklu kształcenia.

Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu odbyło się 26 września podczas Ogólnopolskiej Inauguracji Roku Szkoleniowego Młodzieży OHP w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A