Rekrutacja do projektu "Postaw na przyszłość. Postaw na siebie"
access_time 2018-09-26 02:55:00
Rozpoczyna się rekrutacja uczestników do udziału w projekcie „Postaw na przyszłość. Postaw na siebie", który jest adresowany między innymi do osób bezrobotnych lub zagrożonych zwolnieniem z pracy, zamieszkujących na terenie Województwa Małopolskiego.

Do udziału w projekcie zgłosić mogą się osoby fizyczne, spełniające łącznie poniższe warunki:

 • zamieszkujące na terenie Województwa Małopolskiego,
 • nie prowadzące własnej działalności gospodarczej,
 • posiadające następujący status na runku pracy: pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy; osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy; osoby odchodzące z rolnictwa posiadające gospodarstwo rolne lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS.

W ramach projektu oferowane będzie wsparcie realizowane w ramach procesu IPD uczestników:

 • indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe,
 • coaching,
 • szkolenia, kursy zawodowe
 • szkolenie do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej i dotacje na jej założenie (w tym w formie przedsiębiorstwa społecznego),
 • udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje w wysokości do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązujące w dniu przyznania wsparcia,
 • wsparcie szkoleniowo-doradcze dla przedsiębiorstw, które otrzymały dotację w ramach projektu,
 • staże,
 • pośrednictwo pracy.

Udział w projekcie jest bezpłatny i ogólnodostępny.

Komentarze...