Tarnowska Straż Graniczna zatrzymała troje obywateli Ukrainy
access_time 2018-09-14 11:13:00
Troje obywateli Ukrainy zostało zatrzymanych wczoraj przez funkcjonariuszy Straży Granicznej z Tarnowa. Cudzoziemcy przekroczyli dopuszczalny czas pobytu na terenie Polski.

Dwie kobiety i mężczyzna podróżowali autobusem w kierunku granicy z Ukrainą. Podczas przeprowadzonej kontroli legalności pobytu, strażnicy graniczni stwierdzili, że cudzoziemcy przebywają w Polsce dłużej niż zezwalają na to posiadane przez nich dokumenty. Obywatelki Ukrainy przekroczyły czas dopuszczalnego pobytu w ramach ruchu bezwizowego, natomiast mężczyzna przebywał w Polsce dłużej niż pozwalała na to jego wiza. Cała trójka została zatrzymana. Komendant Placówki SG w Tarnowie wydał wobec cudzoziemców decyzje administracyjne, zobowiązujące do opuszczenia Polski. Obcokrajowcy zostali również objęci 6-miesięcznym zakazem ponownego wjazdu do krajów strefy Schengen.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A