Nagrody dla twórców i mecenasów kultury
access_time 2018-05-28 04:13:00
Poznaliśmy tegorocznych laureatów nagród miasta Tarnowa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury.

Decyzją Rady Miejskiej, na wniosek Kapituły Nagrody Miasta Tarnowa, nagrodę za osiągnięcia artystyczne otrzymał Teatr Tuptusie, z kolei nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury – Zespół Pieśni i Tańca „Świerczkowiacy”.

Radni zadecydowali także o przyznaniu nagrody „Mecenas Kultury Tarnowa” dla RPM Sound&Voices oraz Nagrody Honorowej, którą – w uznaniu wybitnych zasług i osiągnięć za całokształt pracy– otrzymali Elżbieta i Witold Pazerowie.

Doceniony został także Szymon Szczęch, którego Rada Miejska uhonorowała nagrodą „Nadzieja Roku”.

Nagrody zostaną wręczone 21 czerwca podczas inauguracji Zdearzeń – Dni Tarnowa.

Teatr TUPTUSIE – założony w 1992 r. przez Iwonę Kapę, działający przy Szkole Podstawowej Nr 18. Realizuje przedstawienia żywoplanowe, lalkowe, musicale, spektakle pantomimiczne, luminescencyjne, kabarety i monodramy. Laureat wielu nagród i wyróżnień na międzynarodowych i ogólnopolskich przeglądach oraz festiwalach teatralnych.

Zespół Pieśni i Tańca „Świerczkowiacy” – działa od 1963 r., obchodzi jubileusz 55- lecia działalności. Laureat wielu nagród m.in. Nagrody Miasta Tarnowa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej w 2008 r. Upowszechnia zwyczaje i tradycje wsi polskiej poprzez muzykę, taniec, śpiew i strój.

RPM Sound&Voices – kompleks nowoczesnych studiów nagraniowych w Tarnowie i Warszawie. Swą pracą pro publico bono wspierają,promują i otaczają opieką medialnąwydarzenia kulturalne. Popularyzują działania kulturalne poprzez informację na antenie oraz spotkania i rozmowy z animatorami i twórcami.

Elżbieta i Witold Pazerowie – para artystów plastyków z arcyciekawym dorobkiem twórczym, artystycznych edukatorów prowadząca w TCK od 25 lat Autorską Pracownię Plastyczną. Swoje prace prezentowali na dziesiątkach wystaw indywidualnych i zbiorowych. Uczestniczyli w wielu aukcjach i koncertach charytatywnych. Elżbieta obchodzi 30-lecie działalności twórczej, zaś Witold już zbliża się do 40-lecia.

Szymon Szczęch – od 2012 r. aktor Teatru TUP (starszej grupy Teatru TUPTUSIE), działacz Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Teatralnych, student filologii polskiej (specjalność animacja kultury) w PWSZ w Tarnowie, organizator i pomysłodawca projektu „Poetycki Underground”, współorganizator Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Aktorskiej w Tarnowie. układał choreografie do spektakli teatralnych.

Fot. Kultura.Tarnow.pl

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A