II edycja konkursu literackiego Małopolska Nagroda Poetycka „Źródło”
access_time 2018-05-17 07:10:00
Centrum Sztuki Mościce zaprasza do wzięcia udziału w drugiej edycji konkursu literackiego pn. Małopolska Nagroda Poetycka „Źródło”.

Konkurs ma charakter ogólnopolski i skierowany jest do pełnoletnich poetów jeszcze nieznanych bądź mało znanych, a także debiutantów. Idea konkursu ma związek z pytaniami: kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, z jakich źródeł wynika nasz system wartości i co jest w nim istotne, ważne, jak siebie, jako Polaków, oceniamy, czego w życiu powinniśmy się mocno trzymać. Zachęcamy również do podjęcia szerszej refleksji poetyckiej nad pojmowaniem wolności, patriotyzmem, polskością i uniwersalizmem, rodzimym krajobrazem, motywem dzieciństwa. To tylko niektóre tematy, które można podjąć i przetransportować na język poezji.

Laureaci Konkursu zostaną uhonorowani  nagrodami i wyróżnieniami pieniężnymi o łącznej puli 12 tys. złotych:

I nagroda – 3 500 zł

II nagroda – 2 500 zł

III nagroda – 1 500 zł

5 wyróżnień po 600 zł

Nagroda Specjalna za utwór związany z regionem Małopolski

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 czerwca 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Patronat honorowy nad Małopolską Nagrodą Poetycką „Źródło” objął Marszałek Województwa Małopolskiego.

Szczegółowy regulamin znajdą Państwo na stronie:

http://www.csm.tarnow.pl/wydarzenie/160,malopolska-nagroda-zrodlo

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A