5 mln zł na rozbudowę drogi Zakliczyn – Zdonia – Wola Stróska – Stróże
access_time 2018-05-04 05:27:00
Na terenie gminy Zakliczyn zrealizowana zostanie kolejna olbrzymia inwestycja drogowa wsparta wielomilionowym dofinansowaniem ze środków zewnętrznych. Rozbudowany zostanie przeszło 3,5 kilometrowy odcinek ważnego szlaku komunikacyjnego dla subregionu tarnowskiego Zakliczyn – Zdonia – Wola Stróska – Stróże. O pieniądze na to przedsięwzięcie samorząd zakliczyńskiej gminy wnioskował wspólnie z samorządem powiatu tarnowskiego.

Zaplanowany do modernizacji szlak komunikacyjny o długości 3 687 metrów łączy się z Zakliczyńską Strefą Aktywności Gospodarczej. Koszt rozbudowy szacowany jest na około 6,7 mln zł. Z Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego przyznane zostało dofinansowanie w kwocie 5 mln zł (Poddziałanie 7.1.3 RPO – Drogi subregionalne). Wkład własny po połowie pokryją gmina i powiat.

Obecnie droga ta jest w złym stanie technicznym, a szerokość jezdni jest nieuregulowana. Droga nie posiada barier ochronnych, przystanek autobusowy nie posiada zatoki, a istniejące rowy są płytkie, zamulone. Niewystarczająca ilość chodników i ścieżek rowerowych wzdłuż całej drogi powiatowej, a także bardzo duże natężenie ruchu samochodów sprawiają, że niski jest poziom bezpieczeństwa zarówno pieszych, rowerzystów jak i kierowców.

Wkrótce sytuacja ulegnie zdecydowanej poprawie. Droga powiatowa z Zakliczyna do Stróż zostanie kompleksowo zmodernizowana i rozbudowana. Jezdnia poszerzona zostanie do 6 metrów i będzie mieć nową nawierzchnię asfaltową, zostanie wybudowany chodnik ze ścieżką rowerową na odcinku od ul. Grabina w Zakliczynie do istniejącego chodnika w Stróżach (blisko 2 km), pojawią się nowe słupy oświetleniowe, przebudowane zostaną przepusty, zamontowane zostaną nowoczesne systemy odwodnienia – to tylko niektóre pozycje z szerokiego katalogu robót.

 - Inwestycja realizowana będzie na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj”. W tym roku powstanie dokumentacja projektowa, a roboty drogowe rozpoczną się na początku przyszłego roku – informuje burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak. – Rozbudowana droga wyposażona w chodnik ze ścieżką rowerową, odpowiednie oznakowanie oraz oświetlenie stanie się bezpiecznym ciągiem komunikacyjnym. Realizacja tej inwestycji to przykład dobrej współpracy Gminy Zakliczyn i Powiatu Tarnowskiego.

Jako korzyści wynikające z inwestycji – oprócz m.in. poprawy bezpieczeństwa ruchu, zmniejszenia ryzyka wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy – wymienia się również wzmocnienie tutejszego potencjału gospodarczego i społecznego.

- Wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania został przygotowany wspólnie przez Urząd Miejski w Zakliczynie oraz Starostwo Powiatowe w Tarnowie. To ważna inwestycja poprawiająca jakość życia mieszkańców – informuje zastępca burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Drukała.


 

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A