Wizyta holenderskich policjantów w tarnowskiej komendzie
access_time 2018-04-22 05:16:00
Niecodzienna wizyta policjantów z Holandii, którzy zapoznali się z pracą policjantów Wydziału Prewencji KMP w Tarnowie poznając między innymi procedurę „Niebieskiej Karty” oraz warunki lokalowe i wyposażenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Tarnowie.

W dniu 17 kwietnia 2018 roku Komenda Miejska Policji w Tarnowie gościła delegacje trzech holenderskich policjantów pracujących na co dzień w Komendzie Głównej Policji w Holandii, oraz garnizonie Haaglanden i Hadze. Policjanci ci realizują zadania z zakresu międzynarodowej współpracy Policji.

Jednym z celów wizyty było zapoznanie holenderskich stróżów prawa z aktywnością małopolskiej Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania problemu przemocy w rodzinie.

W ramach spotkania goście z Holandii zostali zapoznani z działaniami tarnowskiej Policji w dotyczącymi przeciwdziałaniu zjawisku przemocy w rodzinie. Zaprezentowano im procedury postępowania w ramach wdrażania procedury przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Niebieska Karta”, zasady powoływania grup roboczych wspierających ofiary przemocy, jak również podstawy pracy ze sprawcami. Szczegółowo omówiono tematykę dotyczącą współpracy podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy.

Kolejnym punktem wizyty delegacji była spotkanie w Tarnowskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Tarnowie, gdzie holenderscy policjanci zapoznali się z zasadami funkcjonowania placówki oraz warunkami lokalowymi i jego wyposażeniem.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A