Takiego obiektu nie ma w całej Małopolsce. Powstanie u nas
access_time 2018-04-13 06:55:00
Jesienią w dawnym internacie położonym na terenie Parku Sanguszków rozpocznie działalność największe w Małopolsce centrum rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Akt erekcyjny został oficjalnie podpisany i wmurowany w budowane Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej oraz Subregionalne Centrum Wsparcia Opiekunów Osób Niesamodzielnych przy ul. Sanguszków 28A w Tarnowie.

Inwestycja sfinansowana została w całości z budżetu miasta Tarnowa, natomiast funkcjonowanie obu placówek współfinansowane będzie przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Łączna wartość projektu, składającego się z trzech równoległych segmentów to ponad
25 milionów złotych.

– Chcielibyśmy, aby ten obiekt jak najlepiej służył regionalnej społeczności, umożliwiając osobom z niepełną sprawnością realizację aspiracji zawodowych oraz aktywne funkcjonowanie w społeczeństwie – mówi prezydent Roman Ciepiela.

Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” zatrudniać będzie osoby niepełnosprawne, oferując mieszkańcom Tarnowa i odwiedzającym nasze miasto gościom usługi gastronomiczne, hotelarskie, utrzymania terenów zielonych, możliwość oprawy obrazów oraz zakupu regionalnych artykułów rękodzielniczych.

W ramach Subregionalnego Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych utworzonych zostanie 15 miejsc stacjonarnego, czasowego pobytu dla osób niesamodzielnych. Ponadto działać w nim będzie ogólnodostępna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego oraz świadczone będą usługi wsparcia edukacyjno-doradczego dla opiekunów osób niesamodzielnych.

Uroczystego podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego dokonali prezydent Tarnowa Roman Ciepiela, przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie Ryszard Pagacz, dyrektor kancelarii zarządu województwa małopolskiego Jacek Pilch oraz Tomasz Żurowski, prezes Firmy Budowlano-Handlowej Pico-Bello, która jest wykonawca budowy. Finał prac remontowo-budowlanych zaplanowano na III kwartał br.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A