Małopolski handel rozwija się coraz lepiej
access_time 2018-03-26 03:28:00
Firmy z naszego województwa coraz odważniej wchodzą na europejskie i światowe rynki. Efektem tego są coraz lepsze notowania małopolskiego eksportu, który stale rośnie. Najnowsze dane szacują wartość dóbr i usług wyeksportowanych z Małopolski na poziomie 8,8 mld euro, co oznacza wzrost o 4,3 proc. w porównaniu do 2015 roku. Co ważne, tempo wzrostu małopolskiego eksportu jest lepsze niż krajowego – które w tym samym okresie wyniosło tylko 2,5 proc.

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego po raz kolejny przyjrzało się temu jak wygląda eksport i import na poziomie województwa i całego kraju. Z najnowszych danych, opublikowanych w raporcie „Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce 2016” (dostępny tutaj) widać wyraźnie, że tutejsze firmy coraz lepiej radzą sobie na obcych rynkach.

Jak wynika z danych, w 2016 roku wartość dóbr i usług eksportowanych z Małopolski wyniosła 8,8 mld euro (wzrost o 4,3 proc. w porównaniu z 2015 rokiem), z kolei import – 8,9 mld euro, co oznacza wzrost o 5,2 proc. Dla porównania warto dodać, że w tym samym czasie, krajowy eksport wzrósł o 2,5 proc, a import zaledwie 0,5 proc.

Co najczęściej eksportowano z Małopolski? Nasz region stawia przede wszystkim na produkty wysokich i średniowysokich technologii (stanowiące 54,1% przetwórstwa przemysłowego eksportowanego z regionu). Warto podkreślić, że w świetle danych zebranych z terenu całego kraju, województwo małopolskie wykazuje zdecydowanie większy udział branż wysokiej technologii w eksporcie, niż pozostałe województwa (17,7%).

Pod względem handlu zagranicznego, największy udział mają przede wszystkim firmy z Krakowa, generując 35% regionalnego eksportu i 52% importu. Znaczącą rolę odegrały ponadto przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie dwóch powiatów: krakowskiego i wielickiego (eksport powyżej 1 mld euro). Wartość 400 mln euro w eksporcie przekroczyły powiaty: oświęcimski, myślenicki i olkuski.

W efekcie Małopolska utrzymała 6. pozycję w kraju pod względem wielkości eksportu i importu.

Raport „Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce 2016” został opracowany na podstawie danych pozyskanych od Izby Celnej w Warszawie, a także własnych opracowań – ponieważ statystyka publiczna dostarcza dane jedynie na poziomie krajowym.

(Biuro Prasowe UMWM)

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A