Mróz zaatakował! Pamiętajmy o potrzebujących pomocy
access_time 2018-02-26 05:15:00
Coraz większy mróz towarzyszy nam od kilku dni. Dlatego przypominamy, że przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie działa zespół do spraw pomocy osobom bezdomnym. Mieszkańcy miasta mogą tam informować o przypadkach wymagających pomocy – dotyczy to nie tylko osób bezdomnych, ale również samotnych, chorych, starszych lub niepełnosprawnych.

Pracownicy socjalni prowadzą monitoring takich środowisk i w okresie niskich temperatur wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej odwiedzają miejsca, w których przebywać mogą osoby zagrożone zamarznięciem.

Dla potrzebujących przygotowano miejsca w noclegowni i schronisku Domu dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej przy ul. Prostopadłej 9 a. Znajduje się tam łaźnia dla bezdomnych oraz kuchnia, gdzie potrzebujący mogą otrzymać gorący posiłek.  

Telefony:

Straż Miejska 986, 14 621 14 25,

Policja 997, 14 628 29 00, 14 628 12 22,

MOPS zespół do spraw pomocy osobom bezdomnym 14 688 25 95.

Komentarze...