Oni będą pomagać niepełnosprawnym
access_time 2018-02-27 05:56:00
Znamy już organizacje pozarządowe, które w 2018 roku zrealizują zadania z zakresu zdrowia publicznego skierowane do mieszkańców miasta Tarnowa. Miasto dofinansuje w 95% realizację zadań skierowanych do niepełnosprawnych dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych i przeznaczy na ten cel kwotę 119 000 zł.

Dofinansowaniu z budżetu miasta podlegają takie zadania jak:

1) Ograniczanie negatywnych skutków przewlekłych chorób narządu ruchu powodujących dysfunkcję narządu ruchu – rehabilitacja domowa osób obłożnie chorych na stwardnienie rozsiane, reumatoidalne zapalenie stawów oraz inne przewlekłe schorzenia narządu ruchu,

2) Ograniczanie negatywnych skutków przewlekłych chorób narządu ruchu powodujących dysfunkcję narządu ruchu – rehabilitacja medyczna ogólnoustrojowa poprawiająca sprawność manualną i lokomocję,

3) Diagnoza, terapia oraz rehabilitacja dzieci i młodzieży przewlekle chorych, niepełnosprawnych, w tym z niedorozwojem umysłowym – rehabilitacja i aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym,

4) Rehabilitacja psychofizyczna i profilaktyka wtórna kobiet po mastektomii,

5) Diagnoza, terapia oraz rehabilitacja dzieci i młodzieży przewlekle chorych, niepełnosprawnych, w tym z niedorozwojem umysłowym – terapia i rehabilitacja dzieci z zespołem Downa i niepełnosprawnościami sprzężonymi,

6) Diagnoza, terapia oraz rehabilitacja dzieci i młodzieży przewlekle chorych, niepełnosprawnych, w tym z niedorozwojem umysłowym – rehabilitacja dzieci i młodzieży z wadą słuchu oraz terapia sensoryczna.

Realizatorzy wskazanych powyżej zadań to działające w Tarnowie organizacje pozarządowe:

  • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Tarnowie,
  • Stowarzyszenie „Aktywni Dla Zdrowia”,
  • Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie,
  • Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych „START”,
  • Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Tarnowie,
  • Stowarzyszenie „Klub Amazonka” oraz
  • Stowarzyszenie „Ich Lepsze Jutro”.

Opieką w ramach ww. zadań objętych zostanie około 145 osób dorosłych oraz 28 dzieci.

Komentarze...