Wystartował projekt „Aktywizacja młodych subregionu tarnowskiego”
access_time 2018-01-11 16:15:00
W projekcie mogą wziąć udział osoby od 15 do 29 roku życia, bierne zawodowo, w tym osoby niepełnosprawne, zamieszkałe na terenie powiatów: tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego lub miasta Tarnowa, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu.

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 460 osób spełniających powyższe kryteria.

Zakres działań oraz formy wsparcia przewidziane w ramach realizacji projektu:

- identyfikacja potrzeb Uczestników projektu – opracowanie indywidualnego planu działania dla każdego uczestnika przez doradcę zawodowego (460 osób),

- pośrednictwo pracy (460 osób),

- opracowanie indywidualnego planu zatrudnienia wspieranego (100 osób),

- doradztwo zawodowe (135 osób),

- coaching zawodowy (75 osób),

- wsparcie psychologiczne (165 osób),

- staże zawodowe (262 osoby),

- stypendium stażowe – 1280 zł brutto/mc,

- szkolenia zawodowe (170 osób), średnio 100h,

- stypendium szkoleniowe – 8,54 zł brutto/h,

- środki na podjęcie działalności gospodarczej – 25,000 zł (66 osób),

- zwrot kosztów dojazdu dla uczestników dojeżdżających na staże i szkolenia zawodowego,

- zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną w trakcie stażu (52 osoby).

Czas trwa projektu: 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Przyjmowanie wniosków do projektu będzie się odbywać w ściśle określonych terminach.

Szczegółowe informacje o projekcie można znaleźć w Biurze projektów Spółdzielni Socjalnej Serwis przy ul. Krakowskiej 13 w Tarnowie lub pod nr telefonu: 535 191 921, 574 084 886.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A