"Polski Orient" w fotografiach Pawła Krysy w TCK
access_time 2018-01-08 05:23:00
Tarnowskie Centrum Kultury zaprasza na otwarcie nowego roku kalendarzowego wystawą „Polski Orient”, która przeniesie nas na wschodnie krańce kraju, za sprawą fotografii i opowieści Pawła Krysy. Wernisaż i spotkanie z autorem, które poprowadzi Monika Faron-Miśtak 10 stycznia o godzinie 18.00, w Galerii TCK.

Paweł Krysa – historyk, etnograf, przewodnik, podróżnik, fotografik (OrthPhoto), publicysta Przeglądu Prawosławnego, pomysłodawca i organizator wyjazdów po Europie Wschodniej pod hasłem Wschód is good!

"Fotografie ujęte przeze mnie w projekt Polski Orient, prezentują najmniej znaną i najrzadziej odwiedzaną część naszego kraju, zwaną często Ścianą Wschodnią, Polską B, a nawet C. Jeśli w ujęciu ekonomiczno-gospodarczym jakoś może się to nawet zgadzać, to w turystyczno-emocjonalnym, ani trochę. Polska Wschodnia bowiem, to według mojego odczucia, najwspanialszy kolaż jaki ten kraj ma do zaoferowania wrażliwemu odbiorcy.

Polscy: Polacy, Ukraińcy, Białorusini, Litwini i Tatarzy.

Prawosławni, katolicy, unici, staroobrzędowcy, muzułmanie, protestanci i żydzi.

Kościoły, cerkwie, moleny, synagogi i meczety.

Mozaika: języków, strojów, zwyczajów, religii, potraw, smaków, kolorów i zapachów.

Nostalgiczne pejzaże: bezdroży, łąk, pól, lasów, jezior i rzek.

Wielowiekowe zabytki architektury i kultury, niezanikłe jeszcze tradycje, zwyczaje i obyczaje.

Wszechobecna gościnność, niewymuszona tolerancja i życzliwe nastawienie do innych.

Nic więc na to nie poradzę, że po prostu kocham ten nasz Polski Orient, bo tu naprawdę pachnie Wschodem, a dla mnie zawsze Wschód is good!

I o tym właśnie, chciałem za pomocą tychże fotografii Państwu opowiedzieć.”

Paweł Krysa

Wystawa czynna od 11 do 31 stycznia 2018 r. Galeria TCK czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00, w soboty w godz. 10.00-17.00. Galeria TCK - Rynek 5 - Tarnów. Bilety w cenie 3 zł i 2 zł (ulgowy).

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A