Pieniądze dla organizacji pozarządowych
access_time 2017-12-19 05:20:00
Do 4 stycznia 2018 roku można składać oferty w ogłoszonych przez prezydenta Tarnowa pięciu konkursach dla organizacji pozarządowych. Do rozdysponowania w nich jest w sumie blisko 1,4 mln złotych. W przypadku trzech konkursów wyniki naboru poznamy w najbliższych dniach, jeden został już rozstrzygnięty. W sumie o dotacje można się ubiegać w blisko 30 konkursach.

Obecnie oferty można składać w ramach naboru na pięć konkursów koordynowanych przez Wydział Sportu. Najwyższa kwota (640 tysięcy złotych) przeznaczona jest na poprawę warunków uprawiania sportu w tarnowskich klubach i osiąganie przez członków tych klubów wysokich wyników sportowych ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin olimpijskich. Niewiele mniej, bo 600 tysięcy złotych zaplanowano na prowadzenie naboru dzieci i młodzieży do sekcji tarnowskich klubów sportowych ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin olimpijskich.

Sto tysięcy złotych przewidziano na organizację na terenie Tarnowa imprez sportowych o zasięgu ponadlokalnym, w tym w szczególności imprez sportowo-rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia. Na upowszechnianie sportu wśród niepełnosprawnych mieszkańców Tarnowa ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin paraolimpijskich przeznaczona jest kwota 45 tysięcy złotych, a na organizację bezpłatnych zajęć pływania dla niepełnosprawnych ruchowo dzieci i młodzieży w wieku 6-15 lat mieszkających w Tarnowie lub uczących się w tarnowskich szkołach przewidziano 5 tysięcy złotych.

Terminy naborów upłynęły w przypadku konkursów na udzielanie wszechstronnej pomocy osobom bezdomnym, na prowadzenie wypożyczalni sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego w ramach programu opieki domowej dla obłożnie i terminalnie chorych oraz prowadzenie Strefy Przedsiębiorcy DESK.

W przypadku pierwszego z nich chodzi o udzielanie tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz w noclegowni w latach 2018-2020. Na realizację tego zadania w każdym z trzech lat przeznaczono kwotę blisko 700 tysięcy złotych.

Jeżeli chodzi o wypożyczalnię sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, zadanie to prowadzone będzie bez udzielania dotacji, z użyciem wyposażenia nabytego ze środków publicznych na kwotę ponad 130 tysięcy złotych.

Na prowadzenie Strefy Przedsiębiorcy DESK przeznaczono natomiast kwotę niespełna 120 tysięcy złotych, w tym nie więcej niż 48 tysięcy złotych z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Przypomnijmy, że rozstrzygnięty już został konkurs na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Tarnowa. Oferty w nim złożyło sześć organizacji, a zwycięzcą konkursu okazała się Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium”, która otrzymała na ten cel dotację w wysokości ponad 120 tysięcy złotych.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A