Zimą pamiętajmy o potrzebujących i bezdomnych
access_time 2017-12-08 08:44:00
Nadeszły mrozy, a wraz z nimi zagrożenie dla osób bezdomnych, śpiących w opuszczonych budynkach na terenie miasta. - Nie pozostawajmy obojętnymi na ich los i informujmy o miejscach ich pobytu Straż Miejską. Czasem jeden telefon może uratować komuś życie – apeluje Krzysztof Tomasik, komendant Straży Miejskiej w Tarnowie.

Pod bezpłatnym numerem telefonu alarmowego – 986 lub 14 621 14 25 - dyżurni straży miejskiej czekają na informacje o miejscach, w których bezdomni znajdują schronienie. Strażnicy miejscy wraz z pracownikami MOPS będą systematycznie kontrolować miejsca, gdzie gromadzą się potrzebujący i informują o formach pomocy oraz zachęcać do skorzystania ze schronienia w placówkach. W sytuacji nie cierpiącej zwłoki zapewniają miejsca noclegowe, a w uzasadnionych przypadkach wezwą pogotowie ratunkowe.

Do zimy przygotowany jest też Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Do potrzebujących trafi ponad  700 ton opału, zimowa odzież, obuwie oraz gorące posiłki. Wszelkie potrzeby należy zgłaszać niezwłocznie do MOPS, który realizuje je na bieżąco. W Tarnowie działają także schronisko, dwie noclegownie oraz punkty wsparcia doraźnego.

Szacuje się, że w naszym mieście bez dachu nad głową żyje blisko 200 osób. Z pomocy organizacji pozarządowych czy MOPS-u korzysta około połowa z nich. Miasto na pomoc osobom bezdomnym w 2018 roku przeznaczy blisko 700 tysięcy złotych, w latach ubiegłych wydatki nie przekraczały 150 tysięcy złotych.

Obecnie trwa nabór w konkursie dla organizacji pozarządowych na prowadzenie schroniska oraz noclegowni dla bezdomnych kobiet i mężczyzn w Tarnowie. Obie placówki będą działały w myśl nowych przepisów obowiązujących od czerwca tego roku. Poza udzielaniem schronienia potrzebującym zgodnie z nowymi standardami wszystkie osoby korzystające ze wsparcia placówek będą także objęte pomocą ukierunkowaną na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

Poniżej wykaz tarnowskich jednostek, w których osoby bezdomne mogą uzyskać pomoc w okresie długotrwałych niskich temperatur i obfitych opadów śniegu:

SCHRONISKA I NOCLEGOWNIE

  • Schronisko dla osób bezdomnych „Dom dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej”,  ul. Prostopadła 9a,  tel. 14 622 39 78
  • Noclegownia przy schronisku dla osób bezdomnych „Dom dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej”,  ul. Prostopadła 9a,  tel. 14 622 39 78
  • Noclegownia dla Bezdomnych Fundacji „Kromka Chleba” (do 31.12.2017 r.), ul. Bandrowskiego 26,  tel. 694 085 229, 602 650 904

PUNKTY WSPARCIA DORAŹNEGO DLA BEZDOMNYCH

  • Łaźnia dla Bezdomnych (do 31.12.2017 r.), ul. Bandrowskiego 26,  tel. 694 085 229, 602 650 904
  • Kuchnia Caritas Diecezji Tarnowskiej, ul. Prostopadła 9a,  tel. 14 622 39 78
  • Kuchnia św. Szymona przy Klasztorze Ojców Bernardynów, ul. Bernardyńska 13, tel. 14 622 27 49
  • Kuchnia dla ubogich przy parafii św. Rodziny, ul. Krakowska 41,  tel. 14 622 39 55
Komentarze...