Bezpłatne doradztwo dla przedsiębiorców
access_time 2017-12-11 06:36:00
Trwa nabór do projektu w ramach, którego można skorzystać z usługi doradczej. Propozycja jest skierowana do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Udział jest bezpłatny i mogą korzystać z niego firmy z subregionu tarnowskiego. Do udziału zaprasza tarnowski magistrat.

Usługa świadczona będzie w dwóch etapach. Najpierw specjaliści dokonają diagnozy potrzeb klienta polegającej na identyfikacji potrzeb związanych z prowadzeniem i rozwojem działalności gospodarczej. Następnie przedsiębiorca otrzyma wsparcie informacyjne w kwestii prowadzenia działalności gospodarczej, nawiązywania kontaktów biznesowych, rozpoczęcia jak i rozwoju działalności eksportowe oraz możliwości uzyskania dofinansowania.

Uczestnikiem projektu może zostać przedsiębiorstwo sektora małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzące działalność w subregionie tarnowskim zainteresowane rozwojem oraz działalnością w skali międzynarodowej. Organizatorem projektu „Promocja potencjału gospodarczego subregionu tarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej” jest Tarnowski Klaster Przemysłowy.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z  deklaracją uczestnictwa w projekcie i oświadczeniem o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz  złożenie formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A