Budżet rekordowych inwestycji
access_time 2017-12-12 16:15:00
Ponad 27,4 mln zł przewidziano na inwestycje w projekcie budżetu na 2018 roku. Największą kwotę, bo prawie 10 mln zł zaplanowano na budowę kanalizacji wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Pilźnie. Na szerokiej liście wydatków nie brakuje też inwestycji związanych z drogami, sportem oraz kulturą.

- To rekordowy budżet, który pozwoli nam na realizację wielu inwestycji oczekiwanych przez mieszkańców oraz przyczyni się do tego, że gmina Pilzno będzie jeszcze lepszym miejscem do życia. Wyrazy uznania dla pracowników Urzędu Miejskiego. Dzięki wytężonej pracy pozyskaliśmy refundacje środków ze źródeł zewnętrznych w wysokości ponad 18 milionów złotych – mówi Ewa Gołębiowska, burmistrz Pilzna.

W przyszłym roku zaplanowano m.in. termomodernizacje Domu Kultury w Pilźnie i budynku Rzemieślnika. Sala gimnastyczna powstanie przy szkole w Strzegocicach, natomiast w Zwierniku, Dobrkowie i Słotowej zostaną wybudowane boiska. W budżecie znalazły się środki na ciąg dalszy rozbudowy i przebudowy OSP w Parkoszu z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy (na zdjęciu). W Słotowej dojdzie do modernizacji Domu Ludowego, a place zabaw przewidziano w Lipinach i Machowej. Zagospodarowano też środki na inwestycje w przedszkolu w Dobrkowie. 

Wydatki obejmują również budowę chodnika przy ulicach Witosa i Kościuszki w Pilźnie. Ponad 5 mln zł przeznaczono na instalację systemów odnawialnych źródeł energii.

Na tym nie koniec, ponieważ w budżecie powinien się znaleźć jeszcze remont drogi w Łękach Dolnych oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Łęki Dolne, Pilzno i Jaworze Górne. Inwestycja pochłonie ok. 4 mln zł, a dofinansowanie wyniesie ok. 1,8 mln złotych.

Ogółem dochody budżetu ustalono w kwocie wynoszącej prawie 85,9 mln zł, z kolei wydatki to ponad 90,7 mln złotych. Tradycyjnie, najwyższe wydatki skierowano na oświatę – ok, 28,3 mln złotych. Ponad 21,8 mln zł stanowią koszty związane z rodziną, czyli świadczenia wychowawcze, rodzinne czy z funduszu alimentacyjnego. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pochłonie ok, 19,1 mln złotych. Istotną rolę w budżecie odgrywają również kultura (blisko 3,8 mln zł) i drogi gminne (blisko 2,36 mln zł).

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A