Kolejne drogowe inwestycje z rządowym wsparciem
access_time 2017-12-01 06:00:00
Gmina Zakliczyn otrzymała kolejne duże rządowe pieniądze na modernizacje lokalnych dróg. Wkrótce przebudowana zostanie ul. Grabina w Zakliczynie oraz wyremontowana droga gminna w Lusławicach. Budżet państwa wesprze te przedsięwzięcia kwotą prawie 1,3 mln zł.

Do Urzędu Miejskiego w Zakliczynie dotarła właśnie informacja o przyznaniu Gminie Zakliczyn dofinansowania w kwocie blisko 1,2 mln zł w ramach rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Programem zarządza Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Rozbudowany zostanie przeszło 1,5 km odcinek ul. Grabina w Zakliczynie. Przewidywany koszt całego przedsięwzięcia to przeszło 2,2 mln zł. Droga ta posiada strategiczne znaczenie. Łączy dwie drogi powiatowe, a ponadto znajdują się przy niej ważne dla mieszkańców instytucje – Dom Pogodnej Jesieni, Ośrodek Zdrowia, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, jest też m.in. stacja benzynowa i plac targowy.

- Droga zostanie kompleksowo przebudowana. Zostanie wykonane odwodnienie, na całej długości modernizowanego odcinka położona zostanie nowa nakładka asfaltowa, będą zrobione przejścia dla pieszych, pojawi się nowe oświetlenie. Wybudowane zostanie 1,2 km chodnika, bo na części tej drogi chodnik już jest. Przetarg na wykonawstwo będziemy chcieli rozstrzygnąć w styczniu 2018 roku – informuje burmistrz Zakliczyna Dawid Chrobak.

Do zakliczyńskiego urzędu przesłana została również promesa (szósta już w tym roku!) na remont kolejnej drogi w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Tym razem przyznano 120 tys. zł na remont drogi gminnej „Sklep” w miejscowości Lusławice. Jest to droga łącząca ulicę Lwowską z drogą powiatową koło sklepu i przedszkola.

Tutaj sprawa jest tym bardziej korzystna, bo przyznane dofinansowanie wynosić ma 80 procent całości zadania. Warte podkreślenia jest, że w tym roku z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Gmina Zakliczyn uzyskała już przeszło 1,6 mln zł dofinansowania na poprawę stanu dróg uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A