Brzesko liderem recyklingu
access_time 2017-10-26 12:35:00
Gmina Brzesko wzięła udział w ogólnopolskim konkursie „O puchar recyklingu” i wywalczyła w nim srebrną puszkę. Kapituła konkursu doceniła działania samorządu mające na celu wykorzystanie najbardziej efektywnych systemów selektywnej zbiórki odpadów, promocję nowych rozwiązań w zakresie odbioru, zbiórki, odzysku i przygotowania do recyklingu. Organizatorzy konkursu pozytywnie ocenili prowadzoną w gminie edukację ekologiczną . Konkurs o Puchar recyklingu organizowany jest przez redakcję miesięcznika „Przegląd komunalny”, którego właścicielem jest firma Abrys.

Przedmiotem konkursu są zastosowane w praktyce przedsięwzięcia organizacyjne, techniczne i edukacyjne, zmierzające do zmniejszenia ilości gromadzonych i składowanych odpadów, przez organizowanie selektywnej zbiórki na potrzeby odzysku i recyklingu surowców, w tym: stłuczki szklanej, makulatury, tworzyw sztucznych, opakowań aluminiowych, zużytych baterii, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opakowań wielomateriałowych oraz bioodpadów. Konkurs wpisuje się w krajowe i europejskie cele w zakresie gospodarki odpadami, w tym w pakiet Komisji Europejskiej dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym.

-Gmina od wielu lat prowadzi szereg działań mających na celu ochronę środowiska, byliśmy jednym z pierwszych w Małopolsce samorządów, które wprowadziły na swoim terenie selektywną zbiórkę odpadów. Jej systemy są stale ulepszane, przez co ilość składowanych odpadów jest zmniejszana. Prowadzimy także wiele działań edukacyjnych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży – mówi burmistrz Brzeska, Grzegorz Wawryka.

W 18. już edycji konkursu oceniane były przedsięwzięcia realizowane przez cały ubiegły rok. W imieniu burmistrza wyróżnienie dla gminy odebrał prezes Brzeskich Zakładów Komunalnych, Janusz Filip.

Komentarze...