Nowy komendant małopolskiej Policji
access_time 2017-10-26 06:45:00
W poniedziałek 23 października w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyła się uroczystość wprowadzenia nowego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Nadinspektor dr Krzysztof Pobuta został wprowadzony na to stanowisko przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka.

W uroczystości  wziął udział Komendant Główny Policji  nadinsp. dr Jarosław Szymczyk,  a także Wojewoda Małopolski  Piotr Ćwik. Wśród obecnych osób byli komendanci miejscy i powiatowi garnizonu, kadra kierownicza komendy wojewódzkiej Policji  w Krakowie a także przedstawiciele służb zespolonych Małopolski. Swoją obecnością na uroczystosci  zaszczycił również były Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Tomasz Miłowski. 
Po wprowadzeniu sztandaru małopolskiej Policji celebra rozpoczęła się od przemówienia  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  Mariusza Błaszczaka, który pogratulował  komendantowi objęcia nowergo stanowiska.

Następnie głos zabrał Komendant Główny Policji, nadisnp. dr Jarosław Szymczyk, który przedstawił zgromadzonym  przebieg służby i dotychczasowe osiągnięcia nadinsp. dr Krzysztofa Pobuty.

Swoją obecnością na uroczystosci  zaszczycił również były  komendant  małopolskiej Policji nadinsp. dr Tomasz Miłowski, obecnie szef Biura Ochrony Rządu, który podczas dzisiejszej gali, pożegnał się z tutejszym garnizonem. Nadinsp. Miłkowski życzył nowemu Komendantowi dobrej współpracy z policjantami i pracownikami Małopolskiej Policji twierdząc, że jest to zgrany, dobrze pracujący zespół. 

Na zakończenie głos zabrał nowy Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta. Generał stwierdził, że objęcie  tego stanowiska jest wyzwaniem jego życia. Wyraził szacunek dla policjantów garnizonu małopolskiego i ich osiągnięć zawodowych. Komendant zapewnił, że dołoży wszelkich starań aby z podległymi  mu obecnie policjantami  współpraca  układała się jak najlepiej.

Bezpośrednio po uroczystości szef MSWiA wręczył 6-letniemu Barkowi  z Myślenic medal Młodego Bohatera. Chłopiec, w czerwcu 2017 r. uratował życie swojej mamie, która zasłabła. 6-latek włączył alarm i wezwał na pomoc strażaków.
Nadinsp.  dr Krzysztof Pobuta urodził się w 1972 r. w Radymnie.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie /1998 rok/. W 2006 roku ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania jakością w administracji publicznej na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. W 2012 roku otrzymał tytuł doktora nauk społecznych w zakresie socjologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wcześniej, w 1995 r. ukończył studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. W 1991 r. rozpoczął służbę w Komendzie Rejonowej Policji w Jarosławiu. Pokonując kolejne szczeble kariery został naczelnikiem wydziału kryminalnego jarosławskiej komendy. W latach 2001 – 2009 był I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu. W marcu 2009 r. objął stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu.

13 stycznia 2016 r. został powołany na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.W lipcu 2016 r. odebrał nominację generalską z rąk Prezydenta RP.

Komentarze...