Małopolska mówi stop przemocy
access_time 2017-10-16 06:51:00
Przemoc w rodzinie to wciąż palący problem z powodu którego zawsze najbardziej cierpią najmłodsi. Już po raz kolejny nad sposobami przeciwdziałania i zapobieganiu różnym formom agresji w rodzinach rozmawiano podczas wojewódzkiej konferencji, którą zorganizowano już po raz 15. Tegorocznej edycji przyświecało hasło: „Czy przemoc ma płeć?”. W trakcie wydarzenia nagrodzono też laureatów małopolskiego konkursu „Przeciw przemocy”, który wyłania najlepsze w województwie inicjatywy w tym zakresie.

Już od 15 lat ta konferencja tak licznie gromadzi tych, dla których krzywda ludzka nie jest obojętna. Trzeba w tym miejscu podziękować przede wszystkim policjantom, którzy jako pierwsi dowiadują się o zaistniałych zdarzeniach i uruchamiają całą prawną procedurę mającą na celu wyrwanie z sideł przemocy. Ale nikt z nas nie może pozostać obojętny, gdy widzi krzywdę zwłaszcza dzieci, które są bezbronnymi ofiarami. To właśnie w ich delikatnej psychice, po raz zadanym bólu pozostaje blizna na całe życie. Niestety to niechlubne zjawisko dotyka również seniorów, którzy doświadczają przemocy ze strony najbliższych. Nie możemy na to pozwolić, dlatego jako województwo wspieramy i nagradzamy wszelkie inicjatywy mające na celu wyeliminowanie tego zła z naszego środowiska – mówił wicemarszałek Wojciech Kozak zwracając się zwłaszcza do laureatów konkursu, którzy najprężniej działają na rzecz walki z przemocą. 

Wśród laureatów VIII małopolskiego konkursu „Przeciw przemocy” wyłoniono i nagrodzono najlepsze działania podejmowane w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym i powiatowym oraz organizacje pozarządowe z obszaru województwa małopolskiego. Najlepszym z nich gratulowali m.in.: wicemarszałek Wojciech Kozak, dyrektor ROPS w Krakowie Wioletta Wilimska oraz p.o. komendant wojewódzki policji w Krakowie insp. Robert Strzelecki.

Tegoroczni laureaci konkursu: 

Nagroda dla najlepszego powiatu: 

  • Powiat wadowicki - Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Radoczy

Uzasadnienie: za szerokie spektrum podejmowanych działań skierowanych do różnych grup odbiorców, w tym dzieci i młodzieży, rodziców, mieszkańców, par, osadzonych w zakładzie karnym, osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz wsparcie kadr w formie grup wsparcia dla asystentów rodziny oraz pracowników socjalnych.

Nagroda dla najlepszej gminy:

  • Gmina Andrychów/Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie

Uzasadnienie: za kompleksową ofertę wsparcia dedykowaną różnym grupom odbiorców oraz nowatorskie podejście do realizacji działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

Nagroda dla najlepszej organizacji pozarządowej:

  • Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej AMOS w Radłowie

Uzasadnienie: za kompleksowe wsparcie rodzin z dziećmi, w tym zagrożonych i doświadczających przemocy, członków społeczności lokalnej oraz przedstawicieli lokalnych instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny.

Wyróżnienia dla: 

  • Miasta Wieliczka - Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce

Uzasadnienie: za kompleksową ofertę wsparcia kierowaną do szerokiego grona odbiorców, dostosowaną do ich potrzeb, w tym: członków rad sołeckich, dyrektorów i nauczycieli, dzieci i młodzieży, rodziców, całych rodzin i mieszkańców, przedstawicieli ochrony zdrowia i policji.

  • Gminy Sułkowice/Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach

Uzasadnienie: za nowatorskie podejście do działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym wykorzystanie bajkoterapii i choreoterapii w realizacji zajęć dla dzieci.

Oprócz rozstrzygnięcia konkursu "Przeciw przemocy" konferencja była też doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz do dyskusji między tymi, dla których walka z przemocą to codzienność. Tematem przewodnim spotkania było uwzględnienie kwestii płci w realizacji działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wydarzenie, które odbyło się w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie – instytucji Województwa Małopolskiego - zgromadziło około 150 uczestników – przedstawicieli policji, pomocy społecznej, oświaty, służby zdrowia, wymiaru sprawiedliwości i organizacji pozarządowych.

Organizatorem konferencji, która odbywa się od 2003 roku jest Województwo Małopolskie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie oraz Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.

Źródło: Biuro Prasowe UMWM

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A