Oświadczenie prezydenta Tarnowa w sprawie Jaskółczego Gniazda
access_time 2017-09-26 10:22:00
Unia Tarnów awansowała do Speedway Ekstraligi, ale to, czy w niej pojedzie zależeć będzie od decyzji o przyznaniu Jaskółkom licencji. W obliczu tego, jak wygląda stadion, nie jest to wcale pewne. Oto, co deklaruje w tej sprawie prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela.

W związku z zainteresowaniem opinii publicznej kwestią modernizacji Stadionu Miejskiego w Mościach, w szczególności w kontekście wywalczenia awansu do Ekstraligi przez tarnowskie „Jaskółki”, pragnę po raz kolejny podkreślić, że pieniądze na realizację tej inwestycji są zapisane w wieloletnim planie inwestycyjnym zarówno na rok 2018 jak i na rok 2019.

Oznacza to, że zgodnie z informacją przekazaną przedstawicielom władz Ekstraligi Żużlowej, miasto jest zdecydowane na modernizację obiektu w trybie „Zaprojektuj i buduj!”. Warunkiem ogłoszenia przetargu jest uzgodnienie koncepcji z Ekstraligą Żużlową i PZPN. O ile Ekstraliga Żużlowa przedstawiła już 45 uwag do przygotowanej i zaakceptowanej wcześniej przez PZMot koncepcji, to PZPN swojej opinii jeszcze nie przedstawił. Niezwłocznie po tym, gdy to już nastąpi (poprosiliśmy o wydanie opinii w najbliższych dniach), autor koncepcji naniesie niezbędne poprawki i przystąpimy do organizacji przetargu.

W projekcie budżetu na 2018 rok zapisane zostaną wydatki na przebudowę stadionu, a ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Rada Miejska w Tarnowie. Zwrócę się do Rady Miejskiej o uchwalenie budżetu miasta na rok 2018 jeszcze w tym roku, by możliwie szybko przystąpić do realizacji prac. Mam nadzieję, że w tej sprawie Rada Miejska podzieli moje stanowisko, umożliwiając tarnowianom udział w wydarzeniach sportowych w warunkach odpowiadających obowiązującym dzisiaj standardom.

Miasto dołoży wszelkich starań, by inwestycja została zrealizowana w możliwie krótkim czasie. Szczegółowe ustalenia w tej sprawie zostaną podjęte na etapie przygotowywania przetargu.

Roman Ciepiela

Prezydent Tarnowa

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A