Małopolska Nagroda Poetycka „Źródło"
access_time 2017-09-28 06:10:00
Rozstrzygnięcie konkursu Małopolskiej Nagrody Poetyckiej „Źródło" i wręczenie nagród nastąpi 2 października 2017 r. podczas uroczystej gali, która odbędzie się w Tarnowskim Ratuszu.

Źródło rodowodu, przywiązanie do „małej ojczyzny", poczucie dumy z dziedzictwa kulturowego swojego regionu, poczucie tożsamości narodowej - to ważne aspekty bycia świadomym obywatelem, członkiem społeczności, spadkobiercą tradycji. Tworzą one ideę, wokół której organizatorzy konkursu gromadzili literackie talenty.

Pierwsza edycja konkursu literackiego organizowanego przez Centrum Sztuki Mościce pn. Małopolska Nagroda Poetycka „Źródło" ma charakter ogólnopolski i skierowana jest do poetów jeszcze nieznanych bądź mało znanych oraz debiutantów. Nagrody ufundował budżet Województwa Małopolskiego.

Przedsięwzięcie, którego pomysłodawcą i jurorem jest poeta Józef Baran miało zachęcić do refleksji poetyckiej, połączonej z wyobraźnią i wrażliwością na piękno rodzimego krajobrazu, z empatycznym odczuwaniem bogactwa duchowego człowieka. Topos domu rodzinnego, motyw dzieciństwa, prawda o współczesnych dramatach ludzkich, temat ziemi, ekologii, etos pracy, patriotyzm, polskość a uniwersalność, odkrywanie siebie samego dla siebie - to tylko niektóre tematy do podjęcia i przetransponowania na język poezji.

Małopolska kocha poezję. I poezja kocha Małopolskę. Z naszym regionem związanych jest wielu poetów, którzy w swoich utworach jasno i śmiało odwoływali się do tego co rodzime. Tu tworzyli i mieszkali laureaci Literackiej Nagrody Nobla: Wisława Szymborska i Czesław Miłosz.

W tym regionie zawsze ważną rolę odgrywało i do dziś odgrywa kultywowanie tradycyjnych wartości i popularyzacja twórczości literackiej. Dlatego pragnąc zainspirować twórców z Małopolski, w ramach „Źródła" Marszałek Województwa Małopolskiego ufundował nagrodę specjalną, dla autora piszącego o naszej „małej ojczyźnie". Konkurs wspierał Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie.

Zaskakująco dużą ilość prac oceniało jury w składzie: Józef Baran - poeta, prozaik, autor ponad 30 książek, juror wielu konkursów poetyckich (przewodniczący Jury), prof. dr hab. Marek Karwala - literaturoznawca, badacz poezji polskiej XX wieku, krytyk sztuki i publicysta, Beata Paluch - aktorka Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, interpretatorka poezji, Marek Zięba - poeta, reżyser teatralny, reprezentant Organizatora.

Nadesłano 297 zgłoszeń poetów z Polski, Wielkiej Brytanii, Belgii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Rosji. Małopolskę reprezentowało 93 twórców. Łącznie uczestnicy przesłali blisko 1200 utworów. 11 laureatów nagród i wyróżnień uhonorowanych zostanie tytułami i nagrodami pieniężnymi o łącznej puli 12 000 zł.

Patronat Honorowy: Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego

Uroczystą galę poprowadzi Dariusz Bugalski – poeta, dziennikarz radiowej trójki. Poezję śpiewać będą Beata Paluch i Jakub Pawlak.

Bezpłatne wejściówki do Tarnowskiego Ratusza na godz. 18.00 są dostępne w kasie Centrum Sztuki Mościce.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A