Dąbrowa Tarnowska: Trwa remont drogi krajowej nr 73
access_time 2017-09-18 10:08:00
Trwa intensywny remont drogi krajowej nr 73 na odcinku od skrzyżowania z ul. Sucharskiego przez miasto do skrzyżowania z ul. Grunwaldzką.

W celu jak najmniejszej uciążliwości dla mieszkańców i użytkowników,  prace trwają w godzinach wieczornych i nocnych, gdy jest najmniejszy ruch. Prowadzony remont jest realizacją postulatu samorządu gminnego kierowanego do

Dyrektora Tomasza Pałasińskiego z Krakowskiego Oddziału GDDKiA. Remont nawierzchni w bierzącym  roku  wykonany był wcześniej w Żelazówce a obecnie trwa na terenie  miasta aby  poprawić stan tej drogi. Oprócz poprawy nawierzchni wykonane zostaną prace związane z wymianą zniszczonych i uszkodzonych krawężników, studzienek i wpustów ulicznych oraz nastąpi naprawa chodników. Na kilku  odcinkach  remontowanej drogi wzmocniona  została podbudowa.

Zostanie ułożona nowa warstwa ścieralna i wykonane nowe oznakowanie poziome. Wykonawcą robót jest Firma ReDROG S.C Porąbka Iwkowska.

Źródło: www.dabrowatar.pl/

Komentarze...