PWSZ zaprasza na Tarnowskie Piątki Naukowe
access_time 2017-09-18 06:07:00
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych, uczniów klas gimnazjalnych oraz klas siódmych szkół podstawowych do wzięcia udziału w wykładach popularno-naukowych z cyklu Tarnowskie Piątki Naukowe. Ich siódma edycja rozpocznie się w październiku.

Spotkania adresowane są do całych klas pod opieką nauczyciela. Opiekun grupy uczniów proszony jest o wcześniejszą rezerwację miejsc w Dziale Kształcenia Ustawicznego PWSZ w Tarnowie (tel. 14 63 16 568) najpóźniej do środy poprzedzającej wybrany wykład.

NAJBLIŻSZE WYKŁADY

Tarnowski Piątek Matematyczny

6 października 2017, godz. 10.00

prof. dr hab. Leszek Gasiński: „Czy można chodzić po wodzie…”

Czy możliwe jest chodzenie po wodzie ? A może jest to możliwe dla innych płynów ? O tej i o innych ciekawych własnościach płynów porozmawiamy na wykładzie i doświadczymy ich na własnej skórze.

Tarnowski Piątek Chemiczny

13 października 2017, godz. 10.00

dr Rafał Kurczab: „Nagrody Ig Nobla w dziedzinie chemii, czyli jak nauka może być zabawą”.

Wykład dla uczniów klas siódmych szkół podstawowych oraz uczniów klas gimnazjalnych. Nagrody Ig Nobla, zwane także Antynoblami są humorystycznymi odpowiednikami Nagród Nobla przyznawane za prace naukowe, które w pierwszej kolejności wywołują uśmiech, a potem dopiero skłaniają do myślenia oraz odkrycia. Ideą tych nagród jest popularyzowanie nauki i pokazanie że nauka także może być dobrą zabawą. Wykład będzie miał charakter przeglądu przez wszystkie najbardziej interesujące i szokujące nagrody Ig Nobla przyznane w dziedzinie chemii.

Tarnowski Piątek Ochrony Środowiska

20 października 2017, godz. 10.00

dr inż. Anna Kowalska: „Wpływ górnictwa odkrywkowego na środowisko”

Górnictwo odkrywkowe od wielu lat kojarzone jest wyłącznie z negatywnymi oddziaływaniami na większość komponentów środowiska oraz z dużą uciążliwością dla miejscowej ludności. Wiele opracowań naukowych porusza temat szkód, podczas gdy nie eksponuje się pozytywnych aspektów górnictwa. Podczas wykładu postaramy się odpowiedzieć na pytania w jaki sposób górnictwo odkrywkowe może wpłynąć pozytywnie na środowisko i w jakich przypadkach jest to możliwe.

Terminarz Tarnowskich Piątków Naukowych IMP

Tarnowskie Piątki Matematyczne:

 • 6 października 2017, wykładowca: prof. dr hab. Leszek Gasiński, tytuł: Czy można chodzić po wodzie…

Czy możliwe jest chodzenie po wodzie ? A może jest to możliwe dla innych płynów ? O tej i o innych ciekawych własnościach płynów porozmawiamy na wykładzie i doświadczymy ich na własnej skórze.

 • 3 listopada 2017, wykładowca: dr hab. Halszka Tutaj-Gasińska, tytuł: zostanie ogłoszony
 • 1 grudnia 2017, wykładowca: dr Jerzy Szczepański, tytuł: Zastosowania liczb zespolonych w geometrii

Przedstawimy krótkie wprowadzenie do teorii liczb zespolonych. Zaprezentujemy zastosowania tych liczb w geometrii. Nie zabraknie też uzasadnienia wzoru Eulera, wiążącego pięć stałych: 0, 1, i, e oraz π uważanego przez wielu za najpiękniejszy wzór w matematyce.

 • 5 stycznia 2018, wykładowca: Barbara Ciesielska, tytuł: zostanie ogłoszony
 • 2 marca 2018, wykładowca: Dominik Burek, tytuł: zostanie ogłoszony
 • 6 kwietnia 2018, wykładowca: Agnieszka Kowalczyk, tytuł: zostanie ogłoszony

Tarnowskie Piątki Chemiczne:

 • 13 października 2017 r., godz. 10, dla uczniów klas siódmych oraz klas gimnazjalnych, dr Rafał Kurczab, „Nagrody Ig Nobla w dziedzinie chemii, czyli jak nauka może być zabawą".

Nagrody Ig Nobla, zwane także Antynoblami są humorystycznymi odpowiednikami Nagród Nobla przyznawane za prace naukowe, które w pierwszej kolejności wywołują uśmiech, a potem dopiero skłaniają do myślenia oraz odkrycia. Ideą tych nagród jest popularyzowanie nauki i pokazanie że nauka także może być dobrą zabawą. Wykład będzie miła charaktery przeglądowy przez wszystkie najbardziej interesujące i szokujące nagrody Ig Nobla przyznane w dziedzinie chemii.

 • 10 listopada 2017 r., godz. 10, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dr Małgorzata Martowicz, „Czy na pewno wiesz co jesz? Chemiczne dodatki do żywności i ich wpływ na nasze zdrowie"

Tajemnicze liczby E na opakowaniach żywności. Piąty rodzaj smaku a chemia. Napój owocowy, który nie miał nigdy kontaktu z owocami. Barwne produkty bez sztucznych barwników – prawda, oszustwo czy chwyt reklamowy? Co Ustawodawca mówi o chemicznych dodatkach do żywności, które z nich dopuszcza i w jaki sposób ogranicza ich spożycie?

 • 8 grudnia 2017 r., godz. 10, dla uczniów klas siódmych oraz klas gimnazjalnych, dr Krzysztof Kleszcz, "Metale - niezwykłe pierwiastki"

Pospolite metale, jak miedź czy żelazo, nie budzą zbyt wielu emocji. Istnieją jednak metale o niezwykłych właściwościach, które pływają po wodzie, zapalają się na powietrzu czy topią w dłoniach. Wykład będzie połączony z pokazem doświadczeń z kilkoma niezwykłymi metalami.

 • 12 stycznia 2018 r., godz. 10, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dr Rafał Kurczab, „Suplementy zawierające magnez, który jest najlepszy i dlaczego to jest ważne."

Rola magnezu w prawidłowym funkcjonowaniu ludzkiego organizmu jest niezmiernie istotna. Reguluje podstawowe funkcje układu mięśniowego, nerwowego oraz bierze udział w metabolizmie energetycznym i syntezie ważnych białek.

W aptekach, ale także w supermarketach dostępne są różne preparaty zawierające magnez. Producenci w reklamach telewizyjnych prześcigają się w zapewnieniach, że proponowanych przez nich suplement jest lepiej przyswajalny, nowoczesny i tani. Jednak który wybrać? Na wykładzie przedstawione zostaną główne związki magnezu stosowane w suplementach diety oraz powody dla których niektóre z nich są nieskuteczne.

 • 9 marca 2018 r., godz. 10, dla uczniów klas siódmych oraz klas gimnazjalnych, mgr Agata Lada, "Sól dzięki której wzbogacił się pierwszy Tudor"

Celem wykładu jest zapoznanie uczniów z nazewnictwem, wzorami i właściwościami soli podwójnych, poprzedzone krótkim przypomnieniem budowy i nazewnictwa soli prostych. Wprowadzone zostaną pojęcia: sól podwójna, ałun, hydraty. Uczniowie zostaną również zaproszeni, na krótką wędrówkę do średniowiecznej Anglii.

 • 13 kwietnia 2018 r., godz. 10, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dr Krzysztof Kleszcz, "Jak działa elektrownia atomowa?"

Na wykładzie w przystępny sposób zostaną przedstawione zagadnienia związane z elektrownią atomową. Skąd bierze się energia atomowa, co to znaczy "wzbogacony uran" i jak doszło do katastrofy w Fukishimie? Te i inne tematy zostaną poruszone na wykładzie. 

Tarnowskie Piątki Ochrony Środowiska:

 • 20 października 2017r., temat: Wpływ górnictwa odkrywkowego na środowisko, prowadząca: dr inż. Anna Kowalska

Górnictwo odkrywkowe od wielu lat kojarzone jest wyłącznie z negatywnymi oddziaływaniami na większość komponentów środowiska oraz z dużą uciążliwością dla miejscowej ludności. Wiele opracowań naukowych porusza temat szkód, podczas gdy nie eksponuje się pozytywnych aspektów górnictwa. Odzwierciedla się to głównie w artykułach i forach na lokalnych stronach internetowych, gdzie opisywane są jedynie zniszczenia w środowisku. Faktem jest również to, że wiele z tych wypowiedzi dotyczy zaniedbań przedsiębiorców oraz nielegalnej eksploatacji. Również w Standardowych Formularzach Danych, opisujących obszary Natura 2000, górnictwo odkrywkowe wymieniane jest głównie jako zagrożenie dla chronionych gatunków roślin i zwierząt. Negatywne skutki są długotrwałe i bardziej widoczne, ale nie oznacza to, że pozytywne skutki nie istnieją. W referacie autorka postara się odpowiedzieć na pytania w jaki sposób górnictwo odkrywkowe może wpłynąć pozytywnie na środowisko i w jakich przypadkach jest to możliwe.

 • 17 listopada 2017r., temat: Nanocząsteczki w środowisku, prowadzący: dr hab. Janusz Fyda

W skrócie: Nanotechnologie i nanoprodukty znajdują zastosowanie w coraz to nowych dziedzinach życia człowieka. Chociaż korzyści z ich stosowania w przemyśle i gospodarstwie domowym nie podlegają dyskusji, wciąż niewiele wiadomo o występowaniu, drogach rozprzestrzeniania i wpływie nanoodpadów na organizmy żywe i środowisko naturalne. W trakcie wykładu przedstawione będą podstawowe rodzaje zaprojektowanych i wytwarzanych przez człowieka nanocząstek jak również aktualny stan wiedzy dotyczący ich obecności w środowisku, szkodliwości oraz możliwości dezaktywacji i usuwania.

 • 15 grudnia 2017r., temat: Co ryby „mówią” o stanie środowiska polskich rzek, prowadzący: dr Mariusz Klich

Ryby to największe i najliczniejsze spośród dużych zwierząt zasiedlających wody płynące w Polsce. Ich skomplikowane wymagania środowiskowe dotyczące jakości parametrów fizykochemicznych wód, hydromorfologii oraz potrzeby wędrówek, sprawiają, że obecność bądź brak ryb w rzece dostarcza doskonałej informacji o stanie środowiska. Na wykładzie przedstawione zostaną podstawowe informacje o metodach oceny środowiska na podstawie badań składu i struktury ichtiofauny oraz interesujące przykłady z biologii krajowych ryb. Informacje te wzbogacone będą o unikalny własny materiał badawczy rzek z Polski południowej zgromadzony przez autora w ciągu ostatnich 15 lat.

 • 19 stycznia 2018r., temat: Aktualne problemy ochrony atmosfery, prowadzący: dr inż. Marek Chyc

Do powietrza atmosferycznego każdego dnia wprowadzane są olbrzymie ładunki zanieczyszczeń. Jednak dzięki procesom samooczyszczania zanieczyszczenia mogą być rozkładane bądź usuwane z atmosfery. Samooczyszczanie atmosfery zwykle prowadzi do wtórnego zanieczyszczenia gleby i wód, gdyż jak wiadomo „w przyrodzie nic nie ginie”. Podczas wykładu omówione zostaną podstawowe problemy z zakresu ochrony atmosfery: smog, dziura ozonowa, efekt cieplarniany, kwaśne deszcze. Poruszona zostanie problematyka jakości powietrza w Tarnowie na tle Polski i Europy. Na zakończenie odbędzie się dyskusja w której słuchacze będą mieli możliwość przedstawienie poglądów na stan powietrza w swojej okolicy oraz propozycji zmian i działań służących poprawie aktualnego stanu. Jakość powietrza dotyczy każdego z nas, ponieważ każdy z nas przyczynia się do jego zanieczyszczania i każdy go potrzebuje. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska mówi, że „powszechne korzystanie ze środowiska przysługuje z mocy ustawy każdemu”, dlatego dbajmy o powietrze jako składnik środowiska by nie zagrażało nam samym – będzie brzmiało przesłanie tego spotkania.

 • 16 marca 2018 r., temat: Biotechnologia w ochronie i rekultywacji środowiska, prowadząca: mgr Monika Olchawa-Pajor
 • 20 kwietnia 2018r., temat: Przyczyny i skutki zmian klimatu, prowadzący: Prof. dr hab. Jan Kozłowski

Szczegółowy plan spotkań w ramach Tarnowskich Piątków Naukowych można znaleźć TUTAJ.

Komentarze...