Czy sportowcy dostaną więcej kasy?
access_time 2017-09-20 06:45:00
Podczas najbliższej sesji Rady Miasta, która odbędzie się już jutro, radni debatować będą nad zmianami w systemie przyznawania nagród, wyróżnień i stypendiów sportowych.

- Przyjęcie nowych rozwiązań spowoduje znaczne zmniejszenie liczby składanych wniosków o przyznanie nagród, wyróżnień i stypendiów sportowych, a zarazem podniesienie ich wysokości i rangi. Znacznie uprości także procedury dla wnioskodawców i co bardzo ważne będzie zgodne z postulatami środowisk sportowych – twierdzi dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Tarnowa, Marek Baran.

Projekt zakłada obowiązek posiadania przez zawodnika kandydującego do gratyfikacji, licencji zawodniczej, ograniczenie kategorii wiekowej do sportowców w wieku młodzika i starszych, wprowadzenie zaostrzonych definicji wysokiego wyniku oraz ograniczenie definicji sportu mającego istotne znaczenie dla Gminy Miasta Tarnowa (w przypadku sportu dzieci i młodzieży do dyscyplin objętych programem ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży oraz wspinaczki sportowej, w zakresie sportu seniorskiego i osób niepełnosprawnych do dyscyplin znajdujących się w programie igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich).

– Notujemy obecnie około dwustu wniosków rocznie, co powoduje znaczne rozdrobnienie środków finansowych przeznaczonych na wypłatę gratyfikacji. Poprzez nową uchwałę chcielibyśmy doprowadzić do faktycznego zaostrzenia kryteriów przyznawania stypendiów sportowych i nagród oraz wyróżnień – mówi Marek Baran.

Proponuje się również powołanie Komisji Stypendiów i Nagród, w składzie której znalazłyby się dwie osoby zgłoszone przez Komisję Sportu, Rekreacji i Turystyki Rady Miejskiej, dwóch przedstawicieli zaproponowanych przez Radę Sportu oraz dwóch kandydatów prezydenta Tarnowa. W chwili obecnej wnioski opiniuje Rada Sportu.

Bardzo ważna zmiana dotyczyć ma także stypendiów sportowych. W przypadku przyjęcia nowej uchwały przyznawane byłyby one wyłącznie za osiągnięcie wysokich wyników w igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich. Wysokie rezultaty uzyskane w pozostałych zawodach premiowane byłyby natomiast nagrodami pieniężnymi. Byłoby to rozwiązanie zdecydowanie korzystniejsze dla sportowców i trenerów, dotychczasowy system powodował wiele protestów z ich strony.

Komentarze...