Konflikt w ZSO w Mościcach zażegnany
access_time 2017-07-13 06:42:00
Prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela, na 10 miesięcy powierzy stanowisko pełniącej obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Mościach Anecie Święch, dotychczasowej wicedyrektor placówki. - Wziąłem pod uwagę wszystkie opinie, wyrażone w tej sprawie i zaproponowałem kompromisowe rozwiązanie – podkreśla prezydent miasta.

Prezydent Tarnowa zapowiedział również, że zwróci się do Rady Miejskiej w Tarnowie z wnioskiem o zgodę na rozwiązanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Mościach i utworzenie w jego miejsce liceum i szkoły podstawowej.

Dyrektor A. Święch zapowiedziała powołanie Barbary Kuklewicz na stanowisko zastępcy dyrektora i powierzy jej nadzór nad Szkołą Podstawową nr 17.

Anetta Święch jest wicedyrektorem szkoły w Mościcach od 10 lat.  Stanowisko pełniącej obowiązki dyrektora obejmie 1.09.2017 roku. Będzie kierować placówką przez okres 10 miesięcy, potem odbędzie się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Mościach.

Fot. Archiwum Szkoły

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A