Zmiany w tarnowskiej komunikacji miejskiej, zniknęła linia 101
access_time 2017-06-28 10:47:00
Likwidacja linii 101, zmiana trasy linii 1, wakacyjna linia nocna, zmniejszenie liczby kursów linii 0 oraz 9 - sprawdź wakacyjne zmiany w rozkładach tarnowskiej komunikacji miejskiej.

Wraz z całkowitym zamknięciem ruchu pod budowanym wiaduktem kolejowym na ul. Gumniskiej, Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie informuje, że wszystkie kursy linii nr 1 zarówno w kierunku Mościc jak i w kierunku Al. Jana Pawła II będą wykonywane z wjazdem autobusów na ulice Okrężną i Braci Saków i zawracaniem w sąsiedztwie przystanku tymczasowego Braci Saków - Park. Zmiana trasy linii nr 1 została wprowadzona wraz z jednoczesną likwidacją linii nr 101. Ponadto przez cały okres wakacji, wzorem lat ubiegłych, uruchomiona zostanie linia nocna „N”,  a na kilku liniach komunikacji miejskiej nie będą obsługiwane kursy wyszczególnione w rozkładach jazdy z oznaczeniem „W- nie kursuje w okresie wakacji”.

Kolejna faza robót związanych z budową wiaduktu kolejowego, wymagała całkowitego zamknięcia ulicy Gumniskiej dla ruchu kołowego w miejscu budowanego wiaduktu. Zmieniono przy tym sposób obsługi komunikacyjnej ulic Okrężnej i Braci Saków autobusami komunikacji miejskiej. W miejsce zlikwidowanej linii 101 wszystkie kursy linii nr 1 będą wykonywane z uwzględnieniem przejazdu autobusów ulicą Okrężną i Braci Saków wraz z zawracaniem autobusów w sąsiedztwie przystanku tymczasowego Braci Saków – Park.

W kursach wykonywanych z Al. Jana Pawła II w kierunku Mościc trasa przejazdu przebiega od Al. Jana Pawła II w kierunku Szpitala Św. Łukasza a następnie  wjazd na ul. Okrężną, Braci Saków i po zawróceniu na ul. Braci Saków dalszy przejazd ulicą Okrężną i Lwowską w kierunku Mościc.

W przeciwnym kierunku trasa autobusy kursują od ulicy Lwowskiej w ul. Okrężną, Braci Saków i po zawróceniu na ul. Braci Saków dalszy przejazd ulicą Okrężną i Lwowską w kierunku Szpitala Św. Łukasza i później na Al. Jana Pawła II.

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie informuje o utworzeniu linii nocnej, która będzie kursować w okresie wakacji podobnie jak w latach ubiegłych w noce po każdym piątku, sobocie i niedzieli oraz dodatkowo w noc po dniu 15 sierpnia na trasie: Mickiewicza, Al. Solidarności, Krasińskiego, Krakowska, Czerwona, Czerwonych Klonów, Mościce-plac, Kwiatkowskiego, Mościckiego, Pułaskiego, Krakowska, Bema, Bernardyńska, Szeroka, Lwowska, Starodąbrowska, Słoneczna, Al. Jana Pawła II, Błonie, Nowodąbrowska, 16 Pułku Piechoty, Os. Jasna II, Wojska Polskiego, Słoneczna, Al. Matki Bożej Fatimskiej, Mickiewicza.

Odjazdy z przystanku początkowego Mickiewicza – Poczta w godzinach: 0:45, 1:45, 2:45 (nie kursuje w noce po niedzielach i po 15 sierpnia 2017 r.). Nocna linia będzie funkcjonować do nocy z 3 na 4 września.

Podobnie jak w latach ubiegłych, w związku ze zmniejszonymi potokami pasażerskimi podczas wakacji, na liniach nr 0, i 9 nastąpi nieznaczne ograniczenie ilości wykonywanych kursów. Po wakacjach przewidziana jest kolejna zmiana rozkładów jazdy tych linii uwzględniająca zwiększenie ilości wykonywanych kursów w odniesieniu do okresu wakacyjnego.

W okresie wakacji, w dni robocze, na niektórych liniach nie będą wykonywane kursy, które w swoich rozkładach jazdy posiadają oznaczenie „W- nie kursuje w okresie wakacji”. Takie kursy występują w rozkładach jazdy linii: 5, 6, 33, 206, 208, 210, 224, 225 i 239.
Kursy z oznaczeniem „W- nie kursuje w okresie wakacji” nie będą wykonywane w dni robocze począwszy od 26 czerwca aż do dnia 1 września 2017 włącznie.
 

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A