Jan Paweł II patronem Zakliczyna
access_time 2017-06-19 17:43:00
Św. Jan Paweł II będący od 1997 roku Honorowym Obywatelem Gminy Zakliczyn został obwołany uroczyście patronem Miasta Zakliczyn. Symbolicznego aktu zawierzenia miasta i mieszkańców dokonano podczas tegorocznych obchodów Bożego Ciała pod przewodnictwem biskupa Andrzeja Jeża.

Oddanie miasta pod opiekę św. Jana Pawła II to wyjątkowe wydarzenie dla mieszkańców Zakliczyna. Jak podkreślają władze miasta na czele z burmistrzem Dawidem Chrobakiem:
- Spełniają się nasze marzenia i nasze plany (...) chcemy dać mieszkańcom duchowy punkt odniesienia do tego, aby kierowali się wartościami chrześcijańskimi wypływającymi z nauki Chrystusa i kultury chrześcijańskiej. Uroczystość była zarazem ukoronowaniem starań, jakie blisko dwa lata temu podjęli jednogłośnie radni z Zakliczyna podczas sesji Rady Miejskiej. Stwierdzono wówczas, że przyszły patron swym życiem dał doskonały przykład patriotyzmu oraz podążanie według trwałych wartości płynących z Ewangelii. Prośbę władz Zakliczyna pozytywnie rozpatrzył Episkopat Polski, a ostateczna zgoda napłynęła z Watykanu. Tym samym kongregacja ds. kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów na mocy uprawnień udzielonych jej przez Papieża Franciszka zatwierdziła wybór św. Jana Pawła II na patrona miasta Zakliczyn. 

Biskup Andrzej Jeż, przewodniczący uroczystości zaznaczył, że patronat św. Jana Pawła II ma ważne znaczenie społeczno-religijne dla całego miasta. Stanowi wyjątkowe ubezpieczenie losów jego mieszkańców i zawierzenie ich na ręce św. Patrona. Biskup zaapelował do mieszkańców Zakliczyna, by w swym codziennym życiu naśladowali postawę swego nowego Patrona, nie ograniczając się jedynie do symbolicznych gestów w postaci umieszczania pamiątkowych tablic na budynkach miasta.

Obchodom towarzyszyła uroczysta procesja do czterech ołtarzy zakliczyńskiego rynku, która zakończyła się tuż przy pomniku św. Jana Pawła II na placu kościelnym. To właśnie w tym miejscu burmistrz Zakliczyna dokonał oficjalnego Aktu Zawierzenia Miasta i Ziemi Zakliczyńskiej św. Janowi Pawłowi II. 

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A