Co dalej z absolutorium dla prezydenta?
access_time 2017-06-21 06:04:00
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Tarnowie przyjęła wniosek o udzielenie absolutorium prezydentowi Tarnowa, Romanowi Ciepieli. Za przyjęciem wniosku padł jeden głos, czworo radnych (z PiS) wstrzymało się od głosu.

W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli radni Prawa i Sprawiedliwości – Antoni Zięba, przewodniczący komisji, Anna Krakowska i Piotr Sak oraz radny Jan Niedojadło z klubu Tarnowianie i Grzegorz Światłowski, radny Platformy Obywatelskiej.

Radni PiS i przedstawiciel klubu Tarnowian wstrzymali się od głosu, za przyjęciem wniosku głosował radny PO. Komisja Rewizyjna przyjęła wniosek o udzielenie absolutorium prezydentowi i przedstawi go Radzie Miejskiej w Tarnowie.

Radni będą głosować w tej sprawie na najbliższej sesji, 29 czerwca. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium prezydentowi miasta zostanie teraz zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie.

Głosowanie wniosku o udzielenie absolutorium prezydentowi Tarnowa zostało poprzedzone wydaniem przez Komisję Rewizyjną pozytywnej opinii o wykonaniu przez prezydenta budżetu miasta Tarnowa za 2016 rok. Komisja Rewizyjna wydała pozytywną opinię o wykonaniu budżetu takim samym stosunkiem głosów, jak w przypadku wniosku o udzielenie absolutorium.

28 kwietnia pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miasta Tarnowa za 2016 rok wydała Regionalna Izba Obrachunkowa.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A