W Wierzchosławicach gości młodzież z 6 krajów Europy Środkowo-Wschodniej
access_time 2017-05-02 10:25:00
W podtarnowskich Wierzchosławicach od kilku dni trwa międzynarodowa wymiana młodzieży z Bułgarii, Czech, Litwy, Polski, Rumunii i Słowacji.

Tematem przewodnim projektu jest problematyka mowy nienawiści występująca w przestrzeni publicznej, zwłaszcza w Internecie. Młodzież analizowała przyczyny i konsekwencje tego zjawiska, prezentowała jego przykłady i najbardziej charakterystyczne cechy w odniesieniu do swych krajów, a także poszukiwała odpowiedzi na temat granicy występującej między stosowaniem w przestrzeni publicznego języka obraźliwego i pogardliwego, a wolnością słowa. Nie zabrakło także dyskusji na temat roli edukacji międzykulturowej dla przełamywania barier i stereotypów między narodami i rozmaitymi różnicami kulturowymi. W ramach projektu jego uczestnicy odbyli wizytę studyjną do byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz – Birkenau, a także spotkali się z młodzieżą z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wierzchosławicach.

Dzięki zaangażowaniu młodzieży jednym z efektów projektu będzie realizacja kampanii społecznościowej w Internecie, której celem będzie zachęcanie młodzieży do odkrywania różnic międzykulturowych i poszukiwania dla nich zrozumienia, jak również używania odpowiedzialnego języka w przestrzeni publicznej powodującego wzrost kultury debaty publicznej, w krajach które reprezentują.  W ten sposób młodzież zamierza poszerzyć oddziaływanie projektu na swoich rówieśników i pokazać, że problem używania, tzw. języka mowy nienawiści, jest problemem aktualnym i ważnym.

Inicjatorem i organizatorem projektu jest młodzież działająca przy Fundacji „Nowe Inspiracje”, a także jej organizacje partnerskie ze wspomnianych krajów Europy Środkowo – Wschodniej. Projekt otrzymał dofinansowanie z programu Unii Europejskiej „Erasmus+”.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A