Ryglice zaopiekują się bezdomnymi psami
access_time 2017-03-17 14:00:00
Rada Miejska w Ryglicach przyjęła „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt”. Zarezerwowano w nim pieniądze zarówno na zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, jak też na dokarmianie bezpańskich kotów. To obowiązek, który na samorząd nakłada ustawa o ochronie zwierząt. Dodatkowo od marca gmina będzie dofinansowywała akcję sterylizacji suk i kotek. Ma to ograniczyć liczbę bezpańskich zwierząt, którymi samorząd – zgodnie z obowiązującymi przepisami – musi się zająć.

Gmina musi zapewnić bezdomnym zwierzętom miejsce w schronisku – taki obowiązek nakładają na nią przepisy ustawy. W przypadku Ryglic, są one odwożone do Tarnowa. Samorząd ma także zapewnić opiekę weterynajną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt i wskazać gospodarstwo, które ma sprawować opiekę nad zwierzątami gospodarskimi. W tym zakresie Ryglice podpisały umowę z Klubem Jeździeckim w Tarnowie-Klikowej. Wśród zadań gminy są również: opieka nad wolno żyjącymi kotami, odławianie bezdomnych zwierząt i poszukiwanie ich właścicieli.

W sumie, w tym roku, na realizację planu zarezerwowano ponad 37 tysięcy złotych.4 700 złotych przeznaczono na pierwszą akcję sterylizacji suk i kotek. By otrzymać dofinansowanie do zabiegu, trzeba złożyć wniosek w Urzędzie Miejskim w Ryglicach. Ci mieszkańcy, którzy otrzymają pozytywną decyzję, dostaną bon, z którym będą mogli zgłosić się do weterynarza. Kwota dofinansowania to 70 zł na sterylizację suki a 40 zł – kotki.

Z roku na rok jest coraz większy problem z bezdomnymi zwierzętami. Najwięcej jest ich latem – mówi burmistrz Bernard Karasiewicz. – Sterylizacja wydaje się być najlepszym rozwiązaniem. Dlatego proponujemy mieszkańcom pomoc finansową w tym zakresie. Zobaczymy z jakim zainteresowaniem spotka się nasza propozycja.

Za pobyt jednego psa w schronisku gmina musi płacić 500 zł w pierwszym miesiącu, a 300 w kolejnych. Do tego dochodzą koszty transportu, kastracji/sterylizacji i udostępnienia boksu.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A