Wielka kasa na pomoc dla przyszłych pracowników
access_time 2017-03-15 08:01:00
Blisko 8 milinów złotych unijnego dofinansowania trafi do Tarnowskiego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego na realizację projektu edukacyjnego, który pomoże czterem tysiącom absolwentów szkół zawodowych z subregionu tarnowskiego w jak najlepszym odnalezieniu się na rynku pracy. Wsparciem objęte zostaną również szkoły specjalne.

- Dzięki takim projektom edukacyjnym odpowiemy na potrzeby lokalnego rynku pracy i ułatwimy młodym ludziom znalezienie atrakcyjnych ofert zatrudnienia – również w Tarnowie i w regionie - podkreśla prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela.

Objęci projektem uczniowie, kształcący się w branży elektryczno – elektronicznej, mechanicznej i górniczo - hutniczej będą mogli skorzystać między innymi z pomocy doradców zawodowych, uczestniczyć w bezpłatnych branżowych kursach zawodowych, w stażach i praktykach oraz w warsztatach, prowadzonych w specjalistycznych pracowniach i w laboratoriach uczelni wyższych a także uczyć się w czterech klasach, którym patronuje Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie.

Dzięki temu szanse ponad 4 tysięcy młodych ludzi na zatrudnienie znacznie wzrosną. - Zapewnimy im lepsze przygotowanie do wejścia na rynek pracy, umożliwimy podniesienie kwalifikacji i zdobycie umiejętności świadomego planowania kariery – podkreśla Marek Onak, dyrektor Tarnowskiego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Pierwsze branżowe kursy ruszą już w kwietniu. – Możliwość zrobienia ich bezpłatnie oznacza dużą oszczędność. Cena niektórych sięga trzech i pół tysiąca złotych – mówi dyrektor TCKPiU.

Projekt poprawi też efektywność kształcenia zawodowego – dziesięcioro nauczycieli odbędzie studia podyplomowe, piętnaścioro – branżowe kursy. Za kwotę blisko 700 tysięcy złotych doposażona w najnowszy sprzęt zostanie szkolna baza dydaktyczna, tak, aby uczniowie kształcili się w warunkach jak najbardziej zbliżonych do realiów ich przyszłych miejsc pracy. Warto podkreślić, że dzięki realizacji projektu, system edukacji zawodowej zostanie trwale powiązany z 60 przedsiębiorstwami – potencjalnymi pracodawcami - w regionie, co pomoże w dostosowaniu oferty edukacyjnej do aktualnych potrzeb rynku pracy.

Projekt będzie realizowany przez trzy lata. Przeszkolonych zostanie blisko półtora tysiąca uczniów , kilkuset poprawi znajomość języków obcych (ze szczególnym uwzględnieniem branżowego słownictwa), ponad trzystu weźmie udział w stażach i praktykach, blisko siedmiuset – w warsztatach, prowadzonych w specjalistycznych pracowniach i laboratoriach uczelni wyższych. Blisko tysiąc ośmiuset uczniów skorzysta z wizyt zawodoznawczych.

Wsparciem objęci zostaną również uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego i Zespołu Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabosłyszących – łącznie blisko 600 osób.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A