Dekomunizacja: wykaz ulic wycofany
access_time 2017-02-12 08:00:00
Dyrektor Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Tarnowa, Marek Idzkiewicz, wycofał sygnowany przez siebie wykaz ulic, mogących podlegać przepisom tak zwanej „ustawy dekomunizacyjnej”, przekazany Komisji ds. Nazewnictwa ulic i Placów Publicznych na jej prośbę.

Oświadczam, że przygotowany w kierowanym przez mnie Wydziale Geodezji wykaz ulic w Tarnowie, mogących podlegać przepisom ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jest niefortunny i zawiera pozycje, które nie powinny w nim się znaleźć. Raz jeszcze podkreślam, że powstał po dokonaniu wstępnej, wyłącznie roboczej analizy nazw ulic funkcjonujących w mieście i bez konsultacji z Prezydentem Tarnowa, który nie zamierza podejmować żadnych kroków w tej sprawie, pozostawiając inicjatywę, zgodnie z ustawą, Radzie Miejskiej. Wykaz, o którym mowa, jest dokumentem roboczym, punktem wyjścia do dyskusji i nie ma żadnej mocy sprawczej. Zdając sobie jednak sprawę z jego niestosowności, zdecydowałem o wycofaniu go z Komisji ds. Nazewnictwa ulic i Placów Publicznych, do której został przesłany. Przepraszam za ten błąd wszystkich, którzy mogli poczuć się dotknięci niefortunnym doborem zawartych w wykazie ulic.
Marek Idzkiewicz, Dyrektor Wydziału Geodezji UMT.

 

Komentarze...